Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Αργυρίου Αθανάσιος

Αργυρίου Αθανάσιος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

THE EXPANDING ACCUMULATION OF FOREIGN ASSETS AS A PHENOMENON THAT LEADS TO THE FORMATION OF 'JOINT', CROSS-BORDER CAPITALIST PROPERTY RELATIONS

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ν.

Μέλος επιτροπής-1:

ΛΙΟΔΑΚΗΣ Γ. (ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

Μέλος επιτροπής-2:

ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡ. (ΟΠΑ)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

argythana@gmail.com

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Θεωρητική και εμπερική διερεύνυση του φαινομένου της αυξανόμενης συσσώρευσης διεθνών περιουσιακών στοιχείων και της διαμόρφωσης "από κοινού" καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Εξετάζεται το πως η συσσώρευση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων οδηγεί σε ιδιαίτερη μορφή καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και ποιες αναγκαίες θεσμικές μεταβολές ανταποκρίνονται στη μορφή αυτή στο πλαίδιο της οικονομικής αλληλεξάρτησης.

Αγγλικά

Τhis research proposal examines the hypothesis that since international payments and debt obligations are not served with gold as it is assumed in Ricardo’s Theory of comparative advantage and in Shaikh’s (1979) relevant critique, the outcome can be even more depressing than Shaikh suggested. In reality, deficits and debts are highly settled in ‘external’ assets that are subject to the borrower country’s economic prospects. It has been shown that the evolution of ‘external positions’ for developed economies has recently grown to multiples of GDP (Lane and Milesi – Ferretti (2003, 2006, 2007b). Given the absence of any “automatic adjustment” mechanism, what would be the effects on the economy of the lender country in the case of a potential depression or collapse of the borrower country? Valuation effects could inflict essential losses on the lending country as well, to the degree that the volume of the stock of such assets is comparable to the lender’s GDP. To avoid such valuations effects, given a mountain of ‘foreign’ assets, the lender economy will be forced to uphold their value, or share the consequences. But, this implies that those assets are relatively ‘internal’. Thus, partner economies need more than a surplus recycling mechanism and a lender of last resort; what is needed are institutional arrangements to back and regulate internationally all systemically important assets. This paper attempts to develop it’s argument on a theoretical basis and to approach empirically the significance of expanding gross asset positions on the output of the major economies of the world. Reckoning that property relations are a distinctive feature of social relations of production this paper discusses whether through the evolution in the volume and the composition of ‘external asset positions’ a form of international “joint” capitalist property is ascending, stressing the need for corresponding institutional provisions.

Σύντομο Βιογραφικό

Πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Παν. Πειραιά, 2007.

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Phil.) στην Οικονομική Επιστήμη από το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών UadPhilEcon του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, 2010.

Αριστούχος Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, 2014.

Υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Αυτοδίδακτος προγραμματιστής με έμφαση στην ανάλυση δεδομένων με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού python.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Συμμετοχή στο συλλογικό έργο «Αναπτυξιακά Μοντέλα στην Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» με το κείμενο «Ξενοφών Ζολώτας: νομισματική ισορροπία και ανάπτυξη στην Ελλάδα», που εκδόθηκε από τις Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις το 2016.

Βιβλιοπαρουσίαση του Stavros Mavroudeas’ (ed.), Greek Capitalism in Crisis: Marxist Analyses, London, Taylor and Francis, 2014, η οποία δημοσιεύτηκε στο EAST-WEST Journal of ECONOMICS and BUSINESS, Vol. XXI - 2018, No 1 & 2.