Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Φώτεινα Ευαγγελία

Φώτεινα Ευαγγελία

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Valuing Convenience Yield as a Call Option: A Comparative Analysis     

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΜΥΛΩΝΑΣ Ν.      

Μέλος επιτροπής-1:

ΔΟΤΣΗΣ Γ.           

Μέλος επιτροπής-2:

ΜΟΣΧΟΣ Δ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

evafwt@gmail.com

Προσωπική Ιστοσελίδα:

-

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Στόχος αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της μεταβλητότητας της απόδοσης ευκολίας  των εμπορευμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν.  Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής στην σχετική βιβλιογραφία εστιάζεται στον προσδιορισμό παραγόντων του Μακροοικονομικού Περιβάλλοντος που καθορίζουν τη διαχρονική συμπεριφορά της απόδοσης ευκολίας.

Αγγλικά

The purpose of this study is to examine the convenience yield (CY) volatility behavior of storable commodities, with and without crop cycle. Such an examination aims to identify factors at Macro Environment that determine inter-temporal behavior of CY, which is an innovative theoretical approach of the CY concept and for this reason it is considered the major contribution of this research. Furthermore, CY volatility behavior of non-storable commodities and services as well as CY applications will be explored.

Σύντομο Βιογραφικό

Photina Evangelia is currently an Economics PhD candidate at the National and Kapodistrian University of Athens. Previously, she studied at the National and Kapodistrian University of Athens (MPhil in Economics, BSc in Economics - 2nd and 3rd year IKY Scholarship), at the University of Surrey, England (MSc with Distinction in Tourism Marketing - British Council Scholarship), at the Greek National School of Public Administration (Degree with Distinction in General Public Administration), at SELETE (Degree in Teaching) and at Pierce College (Full Scholarship). She has professional experience in Teaching (United Experimental Lyceum of “Varvakeio School” and “Anavryta School”), Developing Lyceum Study Programs (Greek Ministry of Education, Research and Religious Affairs), Evaluating Lyceum Books (Greek Ministry of Education, Research and Religious Affairs), Private Investment Project Evaluation (Ministry of National Economy-Private Investment’s Policy) and Auditing (Ministry of Finance-General State Accounting Office). She was research assistant at the Centre of Planning and Economic Research and the Ministry of Justice.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-