Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Κοτσιλάρας Παναγιώτης

Κοτσιλάρας Παναγιώτης

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΗΡΕΙΩΤΗΣ Ν.

Μέλος επιτροπής-1:

ΜΠΑΛΙΟΣ Δ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Ι.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

pakotsil[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Λογιστικά Πρότυπα και Ποιότητα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης: Λογιστική και Ελεγκτική προσέγγιση

Αγγλικά

Accounting Standards and Quality of Financial Reporting: Accounting and Auditing Approach

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Παναγιώτης Κ. Κοτσιλάρας είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.  Απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» από  το   ίδιο πανεπιστήμιο. Επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού    Επαγγελματικού  Τίτλου   με εξειδίκευση στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική».

Βραβευμένος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και υποψήφιος Διδάκτωρ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

Έχει συγγράψει βιβλία λογιστικής και δημοσιεύσει άρθρα λογιστικού, φορολογικού και ελεγκτικού ενδιαφέροντος στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Ασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στην Ελεγκτική Εταιρεία ‘PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.’ (μέλος του διεθνούς δικτύου της ‘PKF International’). Στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με σύνθετα έργα ελεγκτικού, λογιστικού, φορολογικού, εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού περιεχομένου.
Έχει πολύχρονη πείρα διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά σεμινάρια λογιστικής, φορολογίας και ελεγκτικής, που απευθύνονται σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις