Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Κουτσουπάκης Δημήτριος

Κουτσουπάκης Δημήτριος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

ESSAYS ON MONETARY FINANCE OF CRYPTOCURRENCIES: PRIVATE (DIGITAL/VIRTUAL) MONEY PUBLIC PURE DECENTRALIZED (PEER-TO-PEER/P2P) EXCHANGE NETWORKS

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΑΛΕΞΑΚΗΣ Π.     

Μέλος επιτροπής-1:

ΔΟΤΣΗΣ Γ.          

Μέλος επιτροπής-2:

ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ Ι.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Dimitrios.Koutsoupakis[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Από τα τέλη του 20ου αιώνα, η διάδοση της τεχνολογικής καινοτομίας στις χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως έχει αλλάξει τις συναλλαγές σχετικά με την διαθεσιμότητα επιλογών στις πληρωμές και τους τρόπους ανταλλαγής. Η πρόσφατη διάχυση μιας νέα καινοτομία με το όνομα «κρυπτονομίσματα» θεωρείται ότι μπορεί να αναστατώσει (ξανά) τη Διεθνής Χρηματοοικονομική και Τραπεζική προς ένα αρκετά παλαιό επιχείρημα εκείνο της αποεθνικοποίησης και αποκέντρωσης του χρήματος (Hayek 1976). Ουσιαστικά, το θέμα της παρούσας έρευνας ξεκινάει στις 9 Ιανουάριου 2009 όταν και λειτούργησε στο διαδίκτυο το πρώτο ψηφιακό πλήρως αποκεντρωμένο περιβάλλον συναλλαγών, το Bitcoin. Εν συντομία, το αυτορρυθμιζόμενο σύστημα του Bitcoin υιοθετεί δύο ρόλους, ήτοι εκείνου του εκκαθαριστή συναλλαγών (clearing house) και εκείνου του εκδότη/χειριστή (asset issuance) της προσφοράς χρήματος. Ενώ ο πρώτος ρόλος είναι συνηθισμένος στο σημερινό σύστημα υπάρχει μια σημαίνουσα διαφορετικότητα στον δεύτερο καθώς το ίδιο το σύστημα δημιουργεί το μέσο συναλλαγών το οποίο ονομάζεται bitcoins.

Αναντίρρητα, το κίνητρο για την έρευνα γύρω από τα κρυπτονομίσματα απορρέει από την δομή τους η οποία αναφέρεται ως διανεμημένα καθολικά. Το ενδιαφέρον εδώ συνίσταται στο ότι τέτοια συστήματα συναλλαγών λειτουργούν δίχως κάποιο κεντρικό οργανισμό επί παραδείγματι όπως μια νομοθετική εξουσία (Κυβέρνηση) ή ένα τρίτο μέλος που προσλαμβάνεται για την διεκπεραίωση της συναλλαγής (εταιρίες μεταφοράς χρήματος) ή ένας θεσμός (Κεντρική Τράπεζα). Χρειάζεται μόνο να αναφέρουμε ότι η έρευνα εστιάζει στη σκέψη να αναστατώσει το σημερινό «λιγότερο δημοκρατικό και διαφανές θεσμικό περιβάλλον» (Stiglitz 2006) και να προτείνει ίσως μια νέα διεθνή νομισματική μεταρρύθμιση σε συνέχεια του κανόνα του χρυσού, των σταθερών ισοτιμιών και των νομισματικών ενώσεων ώστε να κατανοήσουμε το πιθανό αντίκτυπο.

Η κεντρική ερώτηση της διδακτορικής διατριβής έχει ως εξής: «Ποια είναι η χρηματοοικονομική, νομισματική και πολιτική φύση των κρυπτονομισμάτων και των διανεμημένων καθολικών γενικότερα?». Με άλλα λόγια «γιατί υπάρχουν?». Πιο συγκεκριμένα, αυτό συνεπάγεται την εξέταση του αντικτύπου (α) στο κεντρικό τραπεζικό σύστημα και τον χρηματοοικονομικό τομέα (ως εκδότες νομίσματος) και (β) στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας και στον κυβερνητικό τομέα (ως χρήστες νομίσματος).

Σε ένα αφαιρετικό επίπεδο, είναι γνωστό ότι όλες οι οικονομικές προτάσεις εκφράζονται σε σχετικούς όρους καθώς η ίδια η θεωρία χρήματος δεν εμπεριέχει απόλυτα μέτρα. Μιλώντας όμως περί της μεταφυσικής των οικονομικών καθίσταται ενδιαφέρουσα και προκλητική η σκέψη κατά πόσο με αυτή την τεχνολογία δύναται η δημιουργία μέτρων έκφρασης οικονομικής αξίας τα οποία δεν μεταβάλλονται με τις ιδιότητες εκείνων που μετρούν καθώς ο αλγόριθμος των κρυπτονομισμάτων επιτρέπει η ζήτηση χρήματος να μην εξαρτάται από προσδοκίες (Keynes 1936) για αβέβαιες μελλοντικές μεταβλητές (επιτόκιο, πληθωρισμός κτλ.). Σε ένα πρακτικό επίπεδο, τα διανεμημένα καθολικά δεν είναι απολύτως πειστικά ακόμα. Για να το καταφέρουν χρειάζεται να προκαλέσουν το σημερινό θεσμικό σκηνικό πάνω σε τρία ζητήματα, ήτοι (χρηματοοικονομική) σταθερότητα, (νομισματική) επεκτασιμότητα και την (πολιτική) διαφάνεια. Σε ένα πιο θεμελιώδες επίπεδο, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πόσο ασυνήθης είναι ο επιστημονικός και φιλοσοφικός πλουραλισμός τον οποίο ανοιχτά καλεί το εν λόγω ερευνητικό θέμα.

Αγγλικά

Since the late 20th century, the spread of technological innovation in financial markets worldwide have irrevocably restyled transactions vis-a`-vis the availability in forms of payment from and modes of exchange. Closely, the latest diffusion referred to as cryptocurrency has arguably disrupted International Finance & Banking towards an aged argument about decentralization / denationalization of money (Hayek 1976). The subject matter of this research work dates back to January 9, 2009 when the first digital-based pure decentralized peer-to-peer (p2p) payment environment went on-line namely the Bitcoin. In short, Bitcoin's self-regulated system assumes two roles i.e. that of auctioneer (for clearing money transfer transactions between users) and that of issuer (for controlling the money supply). Aside from the former service which is commonplace in financial industry's ordinary business of life, there is something unusual and peculiar that stems from the latter that is, the system itself creates and uses its own mean of payment named bitcoins.

Unquestionably, the prime catalyst for cryptocurrency research is vested with its structure referred to as distributed ledgers. In principle, such systems make the need for any kind of centralized organization namely a legislative guardian (such as Governments) or a third-party custodian (such as mo¬¬¬ney transfer firms) or even a judicial authority (such as Central Banks) redundant. It merely prerequisites to remark that research is tacitly driven, yet not bounded by the intuition of disrupting today's “less democratic and less transparent international institutions” (Stiglitz 2006) and bring forward the next International Monetary reform following the gold standard, fixed exchange rate regimes, and single unions to envisage what the potential global impact might be.

All said, the central research question with the mandate to engulf this topic would be:

• “What is the financial, monetary and political nature of cryptocurrencies in specific and distributed ledgers in general?” To put it plainly, “Why do they exist?” Actually this boils down to their impact on (a) Central banking & financial sector (as currency issuers) and on (b) production and government sectors (as currency users).

In an abstract sense, it is known that all economic propositions are expressed in relative money terms because theory of value of money itself is deprived of absolute measures. But talking about the metaphysical world of economics, it is thought-provoking whether cryptocurrencies could be fashioned to standard units of measurement of value of money thus invariant in the properties being measured as their cryptographic algorithm guarantees that demand for money is not conditional on expectations (Keynes 1936) of uncertain future variables (interest rate, inflation etc.). In a practical sense, distributed ledgers impact is not entirely persuasive. To do so, it should challenge today's institutional paradigm on three premises namely (financial) stability, (monetary) scalability and (political) transparency. In the most fundamental sense, suffice to say that rarely scientific pluralism could partner in such way as in this interdisciplinary and multidisciplinary research topic that we aimed at bringing to the academic limelight.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτριος Κουτσουπάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2003) και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση (MSc in Public Management) στο Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, Ιταλία (2005) και στα Οικονομικά (MPhil in Economics) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2014). Από το 2015 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στα Οικονομικά στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών με διατριβή πάνω στην οικονομική φύση των κρυπτονομισμάτων (cryptocurrencies) και τα πλήρως αποκεντρωμένα συστήματα συναλλαγών περισσότερο γνωστά ως τεχνολογία διανεμημένων καθολικών (distributed ledgers). Την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017 ήταν επισκέπτης διδακτορικός φοιτητής στο London School of Economics & Political Science στο Λονδίνο με υποτροφία από το European Institute. Αναφορικά με την διδασκαλία, η εμπειρία του και τα ενδιαφέροντα του βρίσκονται στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και ανάλυση, λογιστική (γενική και αναλυτική), εταιρική χρηματοοικονομική, νομισματικά οικονομικά, ιστορία οικονομικής σκέψης και κλασσική Πολιτική Οικονομία.

Επαγγελματικά, ξεκίνησε ως εκπαιδευόμενος ελεγκτής εσωτερικού ελέγχου στο Directorate Generale Economic & Financial Affairs (DG ECFIN) στο Λουξεμβούργο (2005) και στη συνέχεια ως χρηματοοικονομικός αναλυτής σε εταιρίες Συμβούλων στο Μιλάνο (2006) και στην Αθήνα (2008-2010). Στη συνέχεια ξεκίνησε ιδιωτική πρωτοβουλία με τη σύσταση γραφείου Χρηματοοικονομικών Συμβούλων & Λογιστών με το οποίο δραστηριοποιήθηκε για έξι έτη (2010-2016). Από το 2017 απασχολείται ως Οικονομικός Διευθυντής (CFO) σε εταιρία χαρτοφυλακίου συμμετοχών (holding) με έδρα την Αθήνα.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Cohen R., Dana J., Gerli B., Koutsoupakis D. and Sisti E. (2007), ‘Promoting Private Sector participation in low income housing finance’. IDB Working paper series August 2007