Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Ντάβου Αναστασία

Ντάβου Αναστασία

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

PROPERTY IN GREECE: TAX BURDEN EFFECTS & IMPACTS ON TAX REVENUES

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ Γ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΜΟΣΧΟΣ Δ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΡΑΠΑΝΟΣ Β.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

anasadav@econ.uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

-

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα: Επιδράσεις φορολογικών βαρών και επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα

Η φορολογία ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αποκτά διαρκώς αυξανόμενη σημασία για τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ παράλληλα αποτελεί βάρος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Υπό αυτό το πρίσμα οι φόροι ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα έχουν γίνει ένα από τα βασικότερα θέματα διαξιφισμών στον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο. Σε διεθνές επίπεδο, οι ακαδημαϊκοί έχουν δώσει έμφαση στα οφέλη αυτών των φόρων (εν συγκρίσει με άλλες μορφές φορολογίας) στην προσέλκυση επενδύσεων με γνώμωνα την ώθηση της αποτελεσματικής χρήσης γης και την προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης. Από την οπτική γωνία του Δημοσίου Τομέα, οι φόροι ακίνητης περιουσίας αποτελούν μία σταθερή πηγή εσόδων ικανή να υποβοηθήσει την δημοσιονομική εξυγίανση  και την παροχή δημοσίων αγαθών.

Παρόλα αυτά, τα ανωτέρω οφέλη δεν λαμβάνονται χωρίς κόστος. Τα υπάρχοντα φορολογικά βάρη και οι επιπλέον διανεμητικές επιπτώσεις αποτελούν πηγές ανισότητας. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι εφικτή, καθώς αυτές οι αδυναμίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της οικονομικής πολιτικής. Στο τέλος, αυτό το οποίο μετράει περισσότερο είναι η δομή του φόρου, όπως αυτή καθορίζεται από τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης. Το συμπέρασμα αυτό είναι απολύτως λογικό, καθώς η δομή ενός φόρου θα έπρεπε να βασίζεται στον πρέποντα σχεδιασμό, τους αποτελεσματικούς θεσμούς και τις ηθικές προτεραιότητες κατά την διαδικασία της λήψης αποφάσεων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις δύο αυτές όψεις του φαινομένου που καλούμαστε να μελετήσουμε (αποτελεσματικότητα και ισότητα), κατά την τρέχουσα διατριβή θα εφαρμοστεί ανάλυση μικροπροσομοίωσης, σε μία προσπάθεια να αξιολογήσουμε τον σχεδιασμό και τις επιτώσεις των φόρων ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Περαιτέρω, θα εξερευνήσουμε τον πιθανό ρόλο αυτών των φόρων ως χρηματοδοτικές πηγές για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, ένα φαινόμενο το οποίο απαντάνται διαρκώς στις αναπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Η βασική συνεισφορά της παρούσας διατριβής, συνεπώς, είναι αφενός η κατανόηση των επιπτώσεων της παρούσας φορολογικής δομής, και αφετέρου η παροχή προτάσεων φορολογικής πολιτικής για δυνητικά ευεργετικές μεταρρυθμίσεις στο μέλλον.

 

Αγγλικά

Property Taxes in Greece: Tax burden effects and impacts on tax revenues

Property taxes in Greece gradually acquire increasing importance in revenue terms for the public budget and become a pressing burden on household and business finances. They have thus become the topic of heated debate in the political and social dialogue. At an international level, academics have high lightened the merits of such taxes (relative to other taxes) in attracting investment to promoting efficient land use & enhancing economic growth. From the public sector’s point of view, property taxes are a source of stable revenues, capable enough to assist fiscal consolidation & the provision of public goods.

However this does not come without a cost. Existing property tax burdens and additional distributional effects are the source of inequalities. Nonetheless, a solution to this problem is achievable; since these weaknesses can be treated through economic policy. In the end what matters most is structure dictated by the public administration’s needs. It is a logical outcome, as structure should be based on proper design, efficient institutions & ethical priorities in decision-making.

Keeping both, efficiency and equity considerations, in mind, the present thesis will employ microsimulation analysis in an attempt to evaluate the design and effects of property taxes in Greece. It will further explore the potential role of such taxes in funding local authorities, as is common in developed countries around the world. The main contribution of the thesis is therefore to be understood in terms of both, improving our understanding of the effects of the present tax structure and of providing policy advice for potentially beneficial reforms in the future.

Σύντομο Βιογραφικό

Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ το 2007 (πρωτεύσασα). Απόκτηση MSc με ειδίκευση στην ¨Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" το 2010 από το ίδιο Τμήμα (πρωτεύσασα). Απόφοιτος MPhil του ιδίου Τμήματος το 2012 με ειδίκευση στην «Οικονομική Επιστήμη» (πρωτεύσασα). Υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από το 2015. Καθόλη τη διάρκεια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έλαβε Αριστεία Προόδου & Βραβεία Προόδου απο το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα έτη 2003-2007 τιμήθηκε με υποτροφίες & βραβεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.  Επαγγελματική Εμπειρία: Κατά την περίοδο Ιουλίου 2012-Φεβρουαρίου 2013 υπήρξε στέλεχος γενικών καθηκόντων στην Γ.Γ. του ΥΠΟΙΚ. Από τον Αύγουστο 2013 έως τον Οκτώβριο 2016 υπηρέτησε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ως Ελεγκτής Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης σε Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία του ΥΠΟΙΚ. Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2016-Δεκεμβρίου 2016 στελέχωσε ειδικό διμελές τεχνικό συνεργείο που συστάθηκε για τον έλεγχο και διαχωρισμό των λειτουργικών δαπανών της Γ.Γ.Δ.Ε. από το ΥΠΟΙΚ. Από τον Ιανουάριο 2017 έως σήμερα υπηρετεί ως οικονομικός αναλυτής στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-