Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Ντάϊκου Δέσποινα

Ντάΐκου Δέσποινα

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

The credit effectiveness under the evolving European Banking Union model.

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Δ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΑΛΕΞΑΚΗΣ  Π.

Μέλος επιτροπής-2:

ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ Γ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

dentaik[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

https://www.linkedin.com/in/despoina-ntaikou-doctoral-researcher-cefa-a69a987b/

https://www.researchgate.net/profile/Despoina_Ntaikou

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Αντικείμενο έρευνας της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι η ανάδειξη των αντικρουόμενων ενδογενών και εξωγενών τραπεζικών μεταβλητών, που επιδρούν στην δυναμική του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού συστήματος υπό το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, πριν και μετά την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση του 2008. Συγκεκριμένα, η διατριβή αυτή φιλοδοξεί να αποδείξει εμπειρικά:

α) την μη αποτελεσματική επίδραση της μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην πιστοδοτική ικανότητα των τραπεζών και την εξέλιξη της κερδοφορίας τους διαχωρίζοντας τες σε «δυνατές» και «περιφερειακές» οικονομίες, αναλόγως που εδρεύουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

β) αναλύεται η επίδραση της αυξανόμενης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ)  μέσω συγκεκριμένων εποπτικών δεικτών υπό το πλαίσιο του IFRS στην παροχή δανεισμού εκ μέρους των τραπεζών προς την πραγματική οικονομία και

γ) λαμβάνοντας υπόψη τα εμπειρικά δεδομένα των α,β αναλύουμε πως οδηγούμαστε στον μετασχηματισμό και την αποδυνάμωση του Ευρωπαϊκού  τραπεζικού συστήματος μέσω (και) της ανάπτυξης μη παραδοσιακών ιδρυμάτων-οργανισμών παροχής πιστώσεων (shadow banking).

Αγγλικά

It is rather beyond doubt that the recent financial and economic developments in the euro-zone have affected the banking system’s lending activity. Moreover, the loan supply reaction of the financial institutions (FIs) to the behavior of either endogenous or/and exogenous variables, is of crucial importance for their stability, as well as the economic activity and growth. Additionally, the direction of the causality of the relationship as well as the existence of pro-cyclicality between the bank lending and the economic growth is a key dimension under consideration.

Although the relevant literature already offers plentiful empirical data and research conclusions, two are the fundamental drivers for exploring the new dynamic banking model in the euro zone: a) the European Banking Union (EBU), established on 4th of November 2014, which is expected to combine the existing monetary role and the new regulatory obligations of the ECB as well as  b) the remaining “tolerance” of the banking system to recover and re-establish confidence, after the critical period of the recent economic meltdown.. This research will examine these contradictory effects on the FIs’ financial and liquidity ratios, collaterals’ value and, finally, it’s lending activity. Additionally, the offsetting of the monetary policy anti crises emergency measures by the additional regulatory directives is expected to lead to negative rates of credit expansion’s change. Moreover, existing studies are going to be extended to the level that the forthcoming banking colonization will enhance alternative channels of funding, either financial innovation or/and shadow banking.

Nevertheless, this research is expected to offer evidence that the EBU will gradually transform the European banking system and make it inefficient, as far as its lending activity is concerned.  Therefore, it will lead the euro zone economies to alternative forms of private funding; either financial innovation or/and shadow banking.

Keywords: Banking Regulation, Monetary Policy, Transmission Mechanism, Economic growth, Financial Innovation, Credit-effectiveness, Bank Lending Channel

Σύντομο Βιογραφικό

Feb. 2019- today:  New York College:

Part time Professor                           

Applied Business Finance, Basics of Finance for the Service’s’ Industry: University of Bolton                                            

Oct. 2018- today: University of Athens:

Research Associate / Certified Instructor of Finance and Economics

Oct. 2018- today: IST College

Associate Instructor - Diploma in Banking and Finance, Diploma in Business Administration

July 2013 - Feb. 2018: Alpha Bank. Positions:

Credit Risk Management Officer.  Division of Enterprise Risk Management. Scope of Practice: Portfolio Concentration Risk Monitoring, Setting Leverage/Deleverage Limits based on Enterprise Risk.    

Non-Performing Loans’ Strategy Officer.  Division of NPLs’ Group Strategy Scope of Practice: Collateral Based Solutions implementation, Portfolio Segmentation Pricing Reporting

Economist B.  Division of Economic Analysis and Forecast.  Scope of Practice:  Economic Analysis in the weekly Greek report and in the monthly English report. Areas of Interest: a) Credit Expansion in Greece & the Eurozone, Non- Performing Loans Management, Banking Regulation b) Investing and Central Financing to the Greek Economy. 

Sales Manager.  Division of Small Business Banking.  Scope of Practice: Loans Promotion, Cross Selling, Credit Risk Analysis, Reporting.

March 2008-June 2013: Emporiki Bank.

Senior Business Development Officer, Small Business Banking Sector. Non-Performing Loans Management, Leverage Restructuring Plan Submission to the Risk Management Executive Committee, Promotion of European Investment Fund’s Programs.

Mar. 2007- Oct. 2007: Bank of Cyprus.

Relationship Officer.  Sales and Promotion of Financial services, Leverage Restructuring Plan Submission.    

Sept. 2001-Jan.2007: EFG Eurobank Ergasias, Open 24.

Sales Supervisor. Alternatives Sales Channels Division. Training and Supervisory of Team’s Productivity, Sales of Consumer Credit Services.    

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Paper Submission to the Journal of Banking Regulation (pending)

«The expected impact of IFRS 9 on the Greek banking system’s financial performance: some theoretical considerations and insights».

Ερευνητικές Εργασίες:

London School of Economics, The 8th HO PhD Symposium on Contemporary Greece and Cyprus.

Conference Participation: “The credit effectiveness of the European Banking System: The case of Greece and Cyprus”.

ΕΚΠΑ

 «Η επίδραση της συμπεριφοράς των τραπεζικών μεταβλητών στην ελληνική ανάπτυξη».