Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Πετρής Παναγιώτης

Πετρής Παναγιώτης

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Essays in Finance and Real Estate

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΑΛΕΞΑΚΗΣ Π.

Μέλος επιτροπής-1:

ΔΟΤΣΗΣ Γ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Δ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

panpetris[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

https://gr.linkedin.com/in/petrispanagiotis

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η Διδακτορική διατριβή αποτελείται από τρία ξεχωριστά άρθρα, με κοινό ερευνητικό πεδίο, τα χρηματοοικονομικά και τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. 
Στο πρώτο άρθρο, εφαρμόζουμε αναδρομικά μια σειρά από δεξιό-πλευρους στατιστικούς ελέγχους,  για να ερευνήσουμε, την ύπαρξη φούσκας στην αγορά κατοικιών του Λονδίνου. Εφαρμόζουμε τα τεστ, σε όλους τους Δήμους του Λονδίνου. Οι δοκιμές σε επίπεδο Πόλης, η Χώρας (aggregate level) υποδεικνύουν, μεγάλες περιόδους, εκρηκτικής συμπεριφοράς των τιμών κατοικιών στην αγορά ακινήτων του Λονδίνου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εφαρμόζοντας τα τεστ σε επίπεδο Δήμων, εντοπίζουμε εκρηκτική συμπεριφορά των τιμών των κατοικιών σε μόνον πέντε (5) Δήμους και εντοπίζουμε φούσκες σε μόνον τρεις (3), από τους συνολικά τριάντα τρεις (33) Δήμους του Λονδίνου. Τα τεστ δεν εντοπίζουν ενδείξεις φούσκας σε κανέναν από τους Δήμους του κεντρικού Λονδίνου, ακόμη και στις περιοχές του κεντρικού Λονδίνου, όπου έχουν καταγραφεί οι υψηλότερες τιμές κατοικιών.
Στο δεύτερο άρθρο,  αναλύουμε, το σύστημα της αντιπαροχής. Η αντιπαροχή αποτελεί έναν ιδιότυπο μηχανισμό χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκε έντονα στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο - ως λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, που προκάλεσε η συσσώρευση των μεγάλων (αγροτικών) πληθυσμών στις μεγάλες πόλεις. Παρουσιάζουμε στοιχεία, τόσο ιστορικά όσο και με τη χρήση ενός διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου μοντέλου VAR, ότι ο μηχανισμός συνέβαλλε σημαντικά στην ανάπτυξη της στεγαστικής παραγωγής και επιτάχυνε την κάθετη (καθ’ ύψος) αστικοποίηση της χώρας, παρά την ανυπαρξία τραπεζικού στεγαστικού δανεισμού και την έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης.
Στο τρίτο άρθρο, ερευνάμε την επίδραση του δικτύου εξωτερικών επιλογών στην διαπραγματευτική δύναμη του αγοραστή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Συγκρίνουμε την διαπραγματευτική δύναμη ενός τυπικού αγοραστή σε σχέση με έναν έμπειρο επενδυτή. Χρησιμοποιούμε μοντέλα ηδονικής παλινδρόμησης, και ελέγχουμε αν οι τιμές αγοράς των κατοικιών, μεταξύ δύο διαφορετικών ομάδων αγοραστών, είναι (στατιστικά σημαντικά )-  διαφορετικές. Χρησιμοποιούμε. δεδομένα τιμών κατοικιών που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 900.000 συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2014 - 2018 και εφαρμόζουμε τα τεστ,  σε περισσότερες από 100 διαφορετικές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αγγλικά

The Doctoral thesis is composed of three independent essays in finance and real estate. In the first essay, we apply a recursive right tailed test to investigate for evidence of bubbles in London housing market. We implement the test in all London boroughs. Aggregate tests indicate long periods of explosive behavior of dwelling prices in the London residential market. Applying the test at a regional level, we identify house price booms in five (5), and we detect bubbles in three (3), out of the total thirty - three (33) London boroughs. The test, finds zero (no) bubble condition in the inner London boroughs, even in the prime–central London areas, where the highest house prices, have been recorded.
In the second essay, we analyze the “flats for land” exchange system. The “flats for land” exchange system, is an equity financing mechanism that was heavily used in Greece during the post-war period - it was a solution to the acute housing crisis caused by the accumulation of large rural populations in big cities. We provide evidence both in historical terms and through the use of a parsimonious VAR model that the mechanism significantly propagated housing production and accelerated the Country’s vertical urban expansion, despite the underdeveloped banking system, and in the absence of state financing.
In the third essay, we investigate the effect of a buyer’s network of outside options in the bargaining outcome, over a property transaction. We consider, a buy to let investor and a standard buyer type and we use a hedonic regression model, to test whether the house purchasing prices across the two groups of homebuyers are significantly different. We use house price data which correspond to more than 900.000 transactions, that took place over period 2014 – 2018, and we implement the test at more than 100 different UK regions.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Παναγιώτης Πετρής αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών και Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Imperial College του Λονδίνου, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Msc) στην Διαχείριση Κινδύνου από το Cass Business School του Πανεπιστημίου του Λονδίνου CITY και είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα το real estate finance.

Έχει απασχοληθεί επί πολλά έτη ως Project Manager στην Ελληνική Κατασκευαστική Αγορά αναλαμβάνοντας έργα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό.

Ο Παναγιώτης Πετρής έχει εμπειρία διδασκαλίας σε προπτυχιακό επίπεδο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στον τομέα του  Finance and Real Estate  και στις επενδύσεις στην αγορά ακινήτων. Άρθρα του σχετικά με το real estate έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια, διεθνή και εγχώρια.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Α) To πρώτο essay με τίτλο: ‘’Monitoring London Housing Market over the last 20 Years: Bubble Test at a Borough Level’’, έγινε αποδεκτό και παρουσιάστηκε, στα παρακάτω επιστημονικά συνέδρια:

• Τhe American Real and Urban Economics Association Conference στις 4 Ιουλίου 2017 (Amsterdam Business School, University of Amsterdam).
 https://areuea-amsterdam2017.com/wp-content/uploads/sites/10/2016/06/Book-of-Abstracts_.pdf

• 16ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος, στις 15 Δεκεμβρίου 2017 (Hilton Hotel).

www.hfaa.gr/wp-content/uploads/2017/12/program-HFAA-2017-web-final.pdf

• 8o Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής στις 18 Δεκεμβρίου 2017 (ΕΚΠΑ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών).

https://febs2017gr.eventsadmin.com/Content/UPLOADS/345/Prpgram%20Conference%20FEBS%202017.pdf


β) To δεύτερο essay με τίτλο: ‘Τhe Flats for Land Exchange System in Greece. An Idiosyncratic Equity Finance Tool for Property Development at the Post – War Period’’, έγινε αποδεκτό και παρουσιάστηκε στις 4 Ιουλίου του 2018,  (Global Finance Conference, Paris - France, ESSCA School of Management).

https://www.glofin.org
https://docs.wixstatic.com/ugd/f5a0ac_386baf25457d4bcb891f165db77bc0e6.pdf


γ) Το τρίτο essay με τίτλο ‘’Empirical Evidence of Buyer’s Network of Outside Options in the Bargaining Outcome’’, έχει γίνει αποδεκτό και θα παρουσιαστεί στο 9o Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής στις 21 -22 Δεκεμβρίου 2018 (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).