Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Πλατανιώτης Άγγελος

Πλατανιώτης Άγγελος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Approximation Methods in Big Data Analytics for Auditing the Financial Performance of Insurance Companies

Επιβλέπων Καθηγητής:

Ι. Δημητρίου

Μέλος επιτροπής-1:

Ι. Μπασιάκος

Μέλος επιτροπής-2:

Β. Κατσίκης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

aplataniotis[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

LinkedIn

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η εύκολη πρόσβαση σε πληθώρα διαθέσιμων δεδομένων σε συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο των Η / Υ στις μέρες μας, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ενδιαφέροντος τόσο του ακαδημαϊκού όσο και του επιχειρηματικού κόσμου για το πεδίο της Αναλυτικής Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics).

Η έρευνα μου έχει τίτλο "Προσεγγιστικές Μέθοδοι στην Αναλυτική Δεδομένων Μεγάλου Όγκου για τον Έλεγχο της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Ασφαλιστικών Εταιρειών".
Ο στόχος είναι να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο ένας ελεγκτής θα μπορούσε να επεξεργαστεί, να αναλύσει και να συνδυάσει τα διαθέσιμα δεδομένα για να κατανοήσει καλύτερα διάφορα πρότυπα ή φαινόμενα στα αποτελέσματα μιας ασφαλιστικής εταιρείας και να λάβει τις βέλτιστες αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική της κατάσταση.

Αγγλικά

The easy access to an abundance of available data coupled with the technological advancement of PCs nowadays has caused an increase in the interest of both the academic and business world for the field of Big Data Analytics.

My research is on "Approximation Methods in Big Data Analytics for Auditing the Financial Performance of Insurance Companies".
The aim is to examine how an auditor could process, analyze and combine available data to better understand various patterns or phenomena in the results of an Insurance Company and make optimal decisions regarding its financial condition.

Σύντομο Βιογραφικό

Πτυχιούχος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ).
Επιπλέον είναι πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και μέλος του διεθνούς φορέα Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
 
Εργάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος ως επόπτης ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών ως ελεγκτής Ασφαλιστικών Εταιρειών και Τραπεζικών Ιδρυμάτων καθώς και σε ασφαλιστική εταιρεία ως υπάλληλος Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου.

Από το 2016 είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών στον τομέα Μαθηματικών και Πληροφορικής.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

2008 - Μεταπτυχιακή εργασία: “Ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου των τραπεζικών ιδρυμάτων"

2006 - Πτυχιακή εργασία: "Μοντέλα εκτίμησης Στοχαστικής Μεταβλητότητας με χρήση Markov Chain Monte Carlo (MCMC)"