Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Σπανοδήμου Σταυρούλα

Σπανοδήμου Σταυρούλα

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ΟΥ & 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΚΩΣΤΗΣ Κ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΜΙΝΟΓΛΟΥ Ι.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

sspanod@econ.uoa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Το θέμα της διατριβής («Οι Έλληνες τραπεζίτες στην  Ελλάδα του 19ου και 20ου αιώνα: Συλλογική Βιογραφία») αφορά στους Έλληνες τραπεζίτες από την ανεξαρτητοποίηση του ελληνικού κράτους μέχρι περίπου τα μέσα του 20ου αιώνα. Το ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης στρέφεται στην σκιαγράφηση του κοινωνιολογικού προφίλ των επιχειρηματιών, ενός κρίσιμου κλάδου για την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον διατηρεί η έρευνα για την κοινωνική προέλευση των επιχειρηματικών ελίτ και η πιθανή ομαδοποίησή τους ώστε να αποδειχθεί η επίδραση των κοινωνικών καταβολών των επιχειρηματιών στην επιχειρηματική τους απόδοση.

Αγγλικά

The subject of the thesis ("Greek Bankers in Greece of the 19th and 20th Century: Collective Biography") concerns the Greek bankers from the Independence of the Greek state until around the middle of the 20th century. The interest of this study is focused on the outline of the sociological profile of entrepreneurs, a critical branch of development. In this context, it is of particular interest the research of the social origin of business elite and their possible grouping to demonstrate the impact of entrepreneurs' social origins on their entrepreneurial performance.

Σύντομο Βιογραφικό

Phd Candidate in Economic History                                                                

12/2008 - Today Department of Economics Sciences, National and Kapodistrian University of Athens, Greece. Phd Title: “Bankers in Greece of the 19th and 20th century: Collective Biography”   Master in the Doctoral Program of Economic Science (M.Phil)                                                 

09/2006 - 06/2008 Department of Economics Sciences, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Grade: 7.19/10 (Very Good)  Bachelor of Science in Sociology                                                                                                             

10/2001 - 06/2005 Panteion University of Social and Political Sciences, Greece Grade: 8.52/10 (Excellent) “Socrates-Erasmus” Student Exchange Program      

01/2004 - 06/2004 Political Sciences, University of Sorbonne - Paris I, France      

03/2018 – now                                                                                     Athens, Greece Working for COSMOTE TV as On-Air Coordinator of History Channel with the following responsibilities:   

•               Managing of On-Air look & feel, On-Air branding of the Channel.

•               Implementing the Channel’s ID On-Air.

•               Formulating and submitting proposals for the monthly/yearly plan of On-Air & cross communication (launch campaigns, seasonal campaigns, image/brand campaigns, tactical promotion).

•               Monitoring all procedures from end to end for the production organization (graphics, directors of trailers,etc.) MIBS Group                                                                                                                                                           

11/2014 – 02/2018                                                                             Athens, Greece Working for MIBS Group as Operations Manager with the following responsibilities:

•               Monitoring, managing and improving the efficiency of all departments. 

•               Sales, Marketing and Customer Service - Managing customer support (visa applications, residence permit issues, hotel reservations). Planning and supporting sales and marketing activities and after sales services.

•               Strategic Input - Liaison with top management. Assisting in the development of strategic plans for operational activity. Implementing and managing operational plans. •   Reviewing of financial statements and data.

•               Improving processes and policies. Formulating and implementing company’s policies and procedures to maximize output. Monitoring all procedures.  ROIS Bros                                                                                                                               

07/2014-10/2014                                                                                Athens, Greece Working for ROIS Bros as an Exports Sales & Operations Assistant with the following responsibilities:   

•               Organizing, coordinating and assessing all exports procedures. 

•               Completion of export documentation, coordinating the transport of products for export, liaison with a range of internal departments and freight forwarding providers.

•               Cost accounting (invoicing, reminders, statistics, profit and loss accounts, balance sheets) 

•               Writing and responding to offers and enquiries. Providing after-sales services & marketing.  Marfin Egnatia Bank                                                                                                                                  

03/2010-01/2013                                                                                 Athens, Greece Working for Marfin Egnatia bank as an officer in Project Management Office (Focus on Basel II Internal Rates Based (IRB) Approach Program), in Retail Assets and Collections Division with the following responsibilities:

•               Initiating, organizing, coordinating and assessing workshops, meetings and events at firm-wide level.

•               Managing and monitoring the process and assessment of Risk & Issue Registers and Project Change Request Registers documentation and feeding into the reports to PMO Managers and Workstream Managers.

•               Creating, coordinating, monitoring and exporting data to the Administration, Network sales and Retail Credit departments.

•               Data mining in direct marketing campaigns and use of output to establish criteria for the target clientele.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-