Αρχική » Ανακοινώσεις / Νέα » Γραμματεία ΠΔΣ

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Κυριακόπουλου Ανδρέα

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κυριακόπουλου Ανδρέα με θέμα «Income Inequality, Economic Growth & Financial Integration» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Κωστελέτου Νικολίνα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ - Επιβλέπουσα, Θεοχαράκης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Παπαθεοδώρου Χρίστος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αργείτης Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ζωγραφάκης Σταύρος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παπαγεωργίου Θεοφάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Ψαλιδόπουλος Μιχάλης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ), θα πραγματοποιηθεί την 8η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00, στο Γρυπάρειο Μέγαρο, αίθουσα 416.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Τχ.  A’, 141/21.07.2022, άρθρο 95, παρ. 3).

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 21/11/2023

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κου. Χατζηαποστόλου Θεόδωρου

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Χατζηαποστόλου Θεόδωρου με θέμα «Political Economy of Fiscal Reforms. The case of E.M.U.» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Κωστελέτου Νικολίνα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ - Επιβλέπουσα, Μισσός Βλάσιος, Ερευνητής Βαθμίδας Γ' Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών - ΚΕΠΕ, Παπανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αργείτης Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δάλλα Βιολέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δαλαμάγκας Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), θα πραγματοποιηθεί την 22α Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00, στο Γρυπάρειο Μέγαρο, αίθουσα 416.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Τχ.  A’, 141/21.07.2022, άρθρο 95, παρ. 3).

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 08/09/2023

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας. Βανδώρου Λήδας-Βρισηίδας

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Βανδώρου Λήδας-Βρισηίδας με θέμα «The Impact of Decentralization of Collective Bargaining in Inequality and Growth» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Αργείτης Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Παπαπέτρου Ευαγγελία, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Παπαθεοδώρου Χρίστος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Θεοχαράκης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κωστελέτου Νικολίνα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Πασσάς Κωνσταντίνος, Ερευνητής Βαθμίδας Β ́, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών - ΚΕΠΕ, Ροδουσάκης Νικόλαος, Ερευνητής Βαθμίδας Β ́, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών - ΚΕΠΕ), θα πραγματοποιηθεί την 20ή Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00, στο Γρυπάρειο Μέγαρο, αίθουσα 416.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Τχ.  A’, 141/21.07.2022, άρθρο 95, παρ. 3).

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 08/09/2023

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Σαργέντη Αλέκας με θέμα «Η ανάλυση των οικονομικών κύκλων και των διακυμάνσεων στην Ελλάδα, βάσει των δυναμικών και οικονομετρικών μοντέλων και ανάλυση της αιτιότητας αυτών» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Λεβεντίδης Ιωάννης, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Δαλαμάγκας Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αργείτης Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δότσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Θεοχαράκης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μιχελακάκης Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς), θα πραγματοποιηθεί την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Τχ.  A’, 141/21.07.2022, άρθρο 95, παρ. 3).

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m789e8d2761fac485837b2e4f44973c56
Meeting number (access code): 2733 498 9101

Meeting password: Nwb7yMngm85

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 14/09/2023

Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής (κ. Βαλσαμής Διονύσιος)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Βαλσαμή Διονύσιου με θέμα «Microfoundations, Bounded Rationality and Policy under Uncertainty» (Μικροθεμελίωση της οικονομικής θεωρίας, Περιορισμένη ορθολογικότητα και οικονομική πολιτική υπό συνθήκες αβεβαιότητας) ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Πετράκης Παναγιώτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ-επιβλέπων, Δάλλα Βιολέτα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κυριακοπούλου Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Κωστής Παντελής, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μπουφούνου Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Παπανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ), θα πραγματοποιηθεί την 12η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Τχ.  A’, 141/21.07.2022, άρθρο 95, παρ. 3). Ο σύνδεσμος παρακολούθησης θα δημοσιοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 30/6/2023

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Σεπτέμβριος 2023) / Call of Interest for PhD (September 2023)

Για την αίτηση (application form) δείτε εδώ. Για την προκήρυξη (application guide) δείτε εδώ.

Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής (Κατσιμίγας Ζ.)

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κατσιμίγα Ζώη-Γεράσιμου με θέμα «Οικονομική ανισότητα και διανομή του εθνικού εισοδήματος: Η επίδραση της δημοσιονομικής πολιτικής» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Παπαθεοδώρου Χρίστος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο - επιβλέπων, Δαφέρμος Ιωάννης, Senior Lecturer, SOAS University of London, Κωστελέτου Νικολίνα, αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Αργείτης Γεώργιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Θεοχαράκης Νικόλαος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Μανιάτης Αθανάσιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Μαυρουδέας Σταύρος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο), θα πραγματοποιηθεί την 11η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Γρυπάρειο Μέγαρο, στην αίθουσα 416 του 4ου ορόφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Τχ.  A’, 141/21.07.2022, άρθρο 95, παρ. 3).

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 20/4/2023

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής (Μουρτάς Σπ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Μουρτά Σπυρίδωνα με θέμα «Intelligent Online Optimization Algorithms for Portfolio Analysis and Management» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής
(Κατσίκης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Stanimirovic Predrag, Professor, University of Nis, Serbia, Τσίτουρας Χαράλαμπος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
Κυριακοπούλου Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ, Μπασιάκος Ιωάννης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, και Φαμέλης Ιωάννης, Καθηγητής, ΠΑΔΑ), θα πραγματοποιηθεί την 5η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Τχ. A', 141/21.07.2022, άρθρο 95, παρ. 3).

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι https://www.youtube.com/watch?v=8c9lhovm7JU.

Καλείστε να συμμετάσχετε.
Αθήνα, 21/4/2023

Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Φεβρουάριος 2023) / Call of Interest for PhD (February 2023)


Για την αίτηση (application form) δείτε εδώ. Για την προκήρυξη (application guide) δείτε εδώ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΛΟΒΑΚΙΑ (92081/19-09-2022)

Ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο 2022-2023, που αφορά σε υποψήφιους διδάκτορες, καθηγητές και ερευνητές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους των υποτροφιών και την υποβολή αιτήσεων δείτε εδώ.

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δωρεάν σίτισης 2022-23

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δωρεάν σίτισης 2022-23

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. και στους φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 . Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (εδώ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, στην ιστοσελίδα eprotocol.uoa.gr (για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές-Υπ. Διδάκτορες) από την Τετάρτη 07-09-2022 έως την Παρασκευή 21-10-2022.

Προκήρυξη Υποτροφιών Sylff για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προκήρυξη Υποτροφιών Sylff για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος υποτροφιών Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) του ΕΚΠΑ έχει τη χαρά να προκηρύξει πέντε (5) υποτροφίεςκάθε μία ύψους 10.000 δολαρίων, για φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 24:00 με δυνατότητα υποβολής αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/

Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών περιλαμβάνονται στη συνημμένη Πρόσκληση (εδώ).

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Κουμουτσέα Αικατερίνης με θέμα «Πολιτιστική αξία ως οικονομική αξία: Τρεις μεθοδολογικές προσεγγίσεις» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Κωστελέτου Νικολίνα, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ - επιβλέπουσα, Παπαπέτρου Ευαγγελία, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Μέργος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μπουφούνου Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Παπανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ζωγραφάκης Σταύρος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωτσάκη Αμαλία, Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης) θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι https://youtu.be/vmOdYIeefM0

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 8/7/2022

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

 

Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Σεπτέμβριος 2022) / Call of Interest for PhD (September 2022).

 1. Για την αίτηση (application form) δείτε εδώ.
 2. Για την προκήρυξη (application guide) δείτε εδώ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κοτσιλαρά Παναγιώτη με θέμα «Λογιστικά πρότυπα και ποιότητα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης: Λογιστική και ελεγκτική προσέγγιση» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Μπάλιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μπασιάκος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Βασιλείου Δημήτριος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γκούμας Σπυρίδων, Καθηγητής ΠΑΔΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ντόκας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ) θα πραγματοποιηθεί τη 12η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι https://youtu.be/_Jl5eAOM6sI.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 9/5/2022

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Πούλιου Νικολάου

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Πούλιου Νικόλαου με θέμα «On the Stability of Random Matrices» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Λεβεντίδης Ιωάννης, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Χελιώτης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ρασσιάς Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Νικολέρης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μιχελακάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Χριστόπουλος Απόστολος, Καθηγητής Παν. Αιγαίου) θα πραγματοποιηθεί την 22α Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι ο εξής: https://youtu.be/knUjnaWUVGc.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

 

Αθήνα, 18/2/2022

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Πούλιου Νικολάου

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Πούλιου Νικόλαου με θέμα «On the Stability of Random Matrices» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Λεβεντίδης Ιωάννης, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Χελιώτης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ρασσιάς Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Νικολέρης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μιχελακάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Χριστόπουλος Απόστολος, Καθηγητής Παν. Αιγαίου) θα πραγματοποιηθεί την 22α Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της θα δημοσιοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 3/2/2022

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Προκήρυξη και η αίτηση για την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του ΤΟΕ για το β' εξάμηνο του 2021-2022 / Call of Interest for PhD (2nd Semester 2021-2022).

 1. Για την αίτηση (application form) δείτε εδώ.
 2. Για την προκύρηξη (application guide) δείτε εδώ.

Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας

Το UN SDSN NKUA Youth Hub (εθελοντική ομάδα νέων με σκοπό την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ) σε συνεργασία με το Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διοργανώνει εθελοντική
αιμοδοσία στη Νομική ΕΚΠΑ, την Τρίτη 9 Νοεμβρίου, στο ισόγειο του νέου κτηρίου της Νομικής.

Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί με ραντεβού στον ακόλουθο σύνδεσμο bitly.com/aimodosia_NKUA


Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της αιμοδοσίας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εθνικού
Κέντρου Αιμοδοσίας https://ekea.gr/

- Δ ΕΛΤΙ Ο ΤΥ Π Ο Υ -

Δευτέρα, 01/11/2021

Από την Ομάδα του UN SDSN NKUA Youth Hub

Ενημερώσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία

Αγαπητές/οί ΥΔ,

Παρακαλούμε δείτε στους ακόλουθους συνδέσμους σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς, για ενημέρωση και παρακαλούμε για τυχόν απαιτούμενες ενέργειές σας.

http://www.econ.uoa.gr/proboli-newn/gia-thn-proseleysh-kai-th-die3agwgi-twn-ma8hmatwn-kata-to-xeimerino-e3amhno-toy-akad-etoys-2021-2022.html

Από τη Γραμματεία Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Hellenic Observatory Job Opportunity

Hellenic Observatory Job Opportunity

 
We are recruiting!

Hellenic Observatory Administrator, Maternity Cover 

Salary from £27,416 to  £30,607 pa inclusive with potential to progress to £32,768 pa
inclusive of London allowance

This is a part time (0.8 FTE/ 28 hours per week) fixed term appointment
for 12 months (maternity cover)
 
 

The Hellenic Observatory (HO) is a research unit based in the LSE’s European Institute. It was set up in October 1996. Its aim is to promote the study of contemporary Greece and Cyprus via research-related activities, and a busy public events programme. 
The Administrator’s main duties include the provision of administrative support to the HO team, being first point of contact for external enquiries and responsibility for general office duties. Assisting with the HO events programme, the visiting fellowship programme and coordinating the termly planning meetings and minute taking.

Candidates should have

 • Extensive experience in office administration  
 • Excellent IT skills
 • Experience of working in a busy office environment.
 • Experience in copy-editing and production of publications (Indesign).

A Bachelor’s and/or Master’s degree in a relevant discipline such as the social sciences or humanities would be desirable.

We offer an occupational pension scheme, generous annual leave and excellent training and development opportunities.

For further information about the post, please see the how to apply document, job description and the person specification.

If you have any technical queries with applying on the online system, please use the “contact us” links at the bottom of the LSE Jobs page. For more information about the role or working at LSE, please contact Sofia Vyzantiadou, Hellenic Observatory Manager, at s.vyzantiadou[at]lse.ac[dot]uk .

The closing date for receipt of applications is Sunday 17 October 2021 (23.59 UK time). Regrettably, we are unable to accept any late applications.

 
Visiting Opportunities

Visiting Fellowship Scheme


The Hellenic Observatory welcomes applications for Visiting Fellows, Visiting Senior Fellows and Visiting Professors by academics or policy practitioners who may want to spend a period of between 6-12 months at the LSE to conduct independent research on a topic relevant to the work of the Hellenic Observatory. It is anticipated that Visiting Fellows, Visiting Senior Fellows and Visiting Professors will play an active part in the intellectual life of the Hellenic Observatory during their fellowship. 

Applications submitted to the scheme will first be considered by the Hellenic Observatory. Applications accepted at this stage will then be nominated to a central LSE committee, who make the final decision regarding visiting fellowships.

The next deadline for submissions for Visiting Fellows, Visiting Senior Fellows, Visiting Professors & Visiting Professors in Practice is Friday 17 December 2021 5pm GMT. The Visiting appointment start date for this round of applications is from Monday 28 February 2022.

For more information about the Visiting Fellowship Scheme and on the application process, please click here .

Send your applications to: hellenicobservatory[at]lse.ac[dot]uk 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Μπαλωμένου Χρήστου με θέμα «Η συμβολή της έκδοσης των M.E.G.A. σε κρίσιμα ζητήματα της Μαρξιστικής Πολιτικής Οικονομίας» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Μανιάτης Αθανάσιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Νικόλαος Θεοχαράκης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ελευθέριος Τσουλφίδης, Καθηγητής ΠΑΜΑΚ, Γεώργιος Αργείτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Εμμανουήλ Κουντούρης, Λέκτορας ΕΚΠΑ, Σταύρος Μαυρουδέας, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Περσεφόνη Τσαλίκη, Καθηγήτρια ΑΠΘ) θα πραγματοποιηθεί την 21η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι https://youtu.be/wdDpVRnb6CQ.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 06/09/2021

 Από τη Γραμματεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Στραβελάκη Νικόλαου με θέμα «Αποτίμηση κεφαλαιακών τίτλων από τα θεμελιώδη μεγέθη. Η προσέγγιση των κερδών» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Θεοχαράκης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Τσουλφίδης Ελευθέριος, Καθηγητής ΠΑΜΑΚ, Χαριτάκης Νικόλαος, Αφυπηρετήσας Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κουντούρης Εμμανουήλ, Λέκτορας ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Shaikh Anwar, Καθηγητής New School) θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 17:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι  https://youtu.be/ppudxT-Goq0.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 27/7/2021

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Παπαδάκη Σπυρίδωνα με θέμα «Προσδιοριστικοί παράγοντες του κενού απόδοσης Φ.Π.Α. στην ελληνική οικονομία» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Αλεξάκης Παναγιώτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Βασιλείου Δημήτριος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γκούμας Σπυρίδων, Καθηγητής ΠΑΔΑ, Καλαντώνης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΔΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μπάλιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ) θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 9:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι https://youtu.be/XoRwAH0e_-g.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 21/7/2021

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Τζαβάρα Μάριου με θέμα «Εφαρμογή και διενέργεια πρότυπου μοντέλου ενδοομιλικών συναλλαγών στην ελληνική επικράτεια» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Βασιλείου Δημήτριος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ντόκας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ, Γκούμας Σπυρίδων, Καθηγητής ΠΑΔΑ, Καλαντώνης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΔΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μπάλιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ) θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι https://youtu.be/DHG9FSYdW_A.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 21/7/2021

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Μαργώση Μαρίας με θέμα «Economic Policy, Environment and Sustainable Growth» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Αργείτης Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Μανιάτης Αθανάσιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Παπανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Λεβεντίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Νικολαΐδης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Παπαγεωργίου Θεοφάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών) θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι https://youtu.be/FjoRuX-EPww.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 16/7/2021

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Στραβελάκη Νικόλαου με θέμα «Αποτίμηση κεφαλαιακών τίτλων από τα θεμελιώδη μεγέθη. Η προσέγγιση των κερδών» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Θεοχαράκης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Τσουλφίδης Ελευθέριος, Καθηγητής ΠΑΜΑΚ, Χαριτάκης Νικόλαος, Αφυπηρετήσας Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κουντούρης Εμμανουήλ, Λέκτορας ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Shaikh Anwar, Καθηγητής New School) θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 17:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της θα δημοσιοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 16/7/2021

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Τζαβάρα Μάριου με θέμα «Εφαρμογή και διενέργεια πρότυπου μοντέλου ενδοομιλικών συναλλαγών στην ελληνική επικράτεια» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Βασιλείου Δημήτριος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ντόκας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ, Γκούμας Σπυρίδων, Καθηγητής ΠΑΔΑ, Καλαντώνης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΔΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μπάλιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ) θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της θα δημοσιοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 9/7/2021

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Παπαδάκη Σπυρίδωνα με θέμα «Προσδιοριστικοί παράγοντες του κενού απόδοσης Φ.Π.Α. στην ελληνική οικονομία» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Αλεξάκης Παναγιώτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Βασιλείου Δημήτριος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γκούμας Σπυρίδων, Καθηγητής ΠΑΔΑ, Καλαντώνης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΔΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μπάλιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ) θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 9:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της θα δημοσιοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 9/7/2021

Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Φώτεινα Ευαγγελίας με θέμα «Valuing Convenience Yield as a Call Option: A Comparative Analysis» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Μυλωνάς Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Δότσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Θωμάκος Δημήτριος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αλεξάκης Παναγιώτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Lecturer University of Essex, Τσεκρέκος Ανδριανός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ, Ψυχογυιός Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΠΕΙ) θα πραγματοποιηθεί την 19η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι https://youtu.be/DxXDn_0LuVw.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 15/7/2021

 Από τη Γραμματεία


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Σαββοπούλου Έρσης-Ηλιάνας με θέμα «Quantitative Models of Sovereign Risk and State-Contingent Debt» (επιβλέπων Μόσχος Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ) ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Δότσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Χορταρέας Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Καρφάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΠΑΜΑΚ, Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Παναγιωτίδης Θεόδωρος, Καθηγητής ΠΑΜΑΚ, Πελαγίδης Θεόδωρος, Καθηγητής ΠΑΠΕΙ) θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι https://youtu.be/MR3N4L7yQTw.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 16/7/2021

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Μαργώση Μαρίας με θέμα «Economic Policy, Environment and Sustainable Growth» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Αργείτης Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ - επιβλέπων, Μανιάτης Αθανάσιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Παπανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Λεβεντίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Νικολαΐδης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Παπαγεωργίου Θεοφάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών) θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή της είναι https://youtu.be/FjoRuX-EPww.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 16/7/2021

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / Call for Expression of Interest for PhD, Department of Economics, NKUA

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το α’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο αίτησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Αλμπάνη Μαρίας με θέμα «Aspects of Convergence in the Context of the Economic and Monetary Union (EMU)» ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (Στουρνάρας Ιωάννης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Χορταρέας Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Παπαπέτρου Ευαγγελία, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Κουραντή Φραγκώ, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Παπάζογλου Χρήστος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Παπανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ) θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθησή είναι https://youtu.be/IQCAdHza358.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 28/6/2021

Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Virtual Book Launch

Virtual Book Launch

The Oxford Handbook of Modern Greek Politics
Tuesday 25 May 202116:00-17:30 (UK)/ 18:00-19:30 (GR)

 

Join us for this event that will introduce the new volume The Oxford Handbook of Modern Greek Politics, edited by Kevin Featherstone and Dimitri A. Sotiropoulos.

This ground-breaking volume provides a panorama of Greek politics from the transition to democracy in 1974 to the present day. Its 43 chapters are written by leading Greek and international specialists, providing unprecedented breadth and authority. Join the editors in a discussion with Brigid Laffan, Kalypso Nicolaidis and George Tsebelis, concerning its major arguments and themes and the challenges for Greece.

Speakers: 
Kevin Featherstone, Eleftherios Venizelos Professor in Contemporary Greek Studies and Professor in European Politics; Hellenic Observatory Director
Dimitri A. Sotiropoulos, Professor of Political Science, Department of Political Science & Public Administration, University of Athens

Discussants: 
Brigid Laffan, Director and Professor, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florence
Kalypso Nicolaidis, Professorial Chair in Transnational Governance, European University Institute School of Transnational Governance, Florence
George Tsebelis, Anatol Rapoport Collegiate Professor of Political Science, University of Michigan

Chair: Spyros Economides, Hellenic Observatory Deputy Director; Associate Professor of International Relations and European Politics, LSE

Book Discount: Use this link to order the book & enjoy a 30% discount! Apply code ASFLYQ6 if the discount is not entered automatically.

More Information:
Webpage: Click here
Email: hellenicobservatory[at]lse.ac[dot]uk

Register here!
 
 
 

Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού - (Διαδικτυακό) Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 23-26/09/21

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

33ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  23-26 Σεπτεμβρίου 2021

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι του ΕΣΙ, 

 

Όπως κάθε χρόνο, στο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής το οποίο θα διοργανωθεί διαδικτυακά από 23-26 Σεπτεμβρίου 2021 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα απομενηθεί το 

Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Νέου Στατιστικού -  Best Statistics Paper Award for Young Statisticians

Το βραβείο είχε προταθεί το 2005 από τον Καθηγητή Ν. Balakrishnan (McMaster University) και από το 2006 έως το 2020 απονεμήθηκαν 12 βραβεία και 5 έπαινοι.

Από το 2021 τo βραβείο αναβαθμίζεται με τη στήριξη του Καθηγητή Balakrishnan ο οποίος το επαναχρηματοδοτεί ώστε αυτό να συνοδεύεται 

από χρηματικό έπαθλο 200 ευρώ και απαλλαγή από την ετήσια συνδρομή του ΕΣΙ για 2 έτη

Έτσι, το βραβείο εντάσσεται στο διεθνές τμήμα του Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής με τις ομιλίες να δίνονται στην Αγγλική

Για το 2021 η ειδική συνεδρία του βραβείου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26/09/21 (morning session) 

η οποία είναι η ημέρα που έχει προγραμματισθεί το διεθνές μέρος του Συνεδρίου (2021 [Virtual] International Workshop of the Greek Statistical Institute).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν το βραβείο αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα 

στη Γραμματεία του ΕΣΙ (secretariat@esi-stat.gr) μέχρι τις 10/06/2021 και να διευθετήσουν ώστε να υποβληθεί ηλεκτρονικώς η εργασία τους 

γραμμένη σύμφωνα με τις οδηγίες δακτυλογράφησης εργασιών για τα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι., μέχρι 10/07/2021 στην ίδια διεύθυνση 

(ο κανονισμός του βραβείου επισυνάπεται ενώ το template είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΣΙ  https://esi-stat.gr/word/).

Ως νέος στατιστικός νοείται μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος για Μaster ή Διδακτορικό ή Νέος Διδάκτορας (το πολύ 3 χρόνια μετά την ανακήρυξη).

 

 

Με θερμούς φιλικούς χαιρετισμούς 

Εκ μέρους του ΔΣ του ΕΣΙ

Αλεξ Καραγρηγορίου 

Πρόεδρος ΕΣΙ

 

Alex Karagrigoriou

Professor of Probability-Statistics

President of the Greek Statistical Institute (Hellenic Statistical Association), www.esi-stat.gr 

Deputy Director of Graduate Studies in Stat and Actuarial-Financial Math

Director of the Laboratory of Statistics and Data Analysis (LabSΤΑDA)

http://actuarweb.aegean.gr/labstada/index.html

Department of Statistics & Actuarial-Financial Mathematics

University of the Aegean

83200 Karlovasi, Samos, GREECE

Office: Υ3, Basement, Vourliotis Bldg.

Phone:++30-2273082336

email: alex.karagrigoriou@aegean.gr

web: http://actuarweb.aegean.gr/alex.karagrigoriou/

Google Scholar: http://scholar.google.gr/citations?user=ipl46rsAAAAJ&hl=en

 

 Δείτε σχετικά έγγραφα εδώ και εδώ.

Call for Research Project Proposals 2021 - Deadline 9 May

Δείτε το σχετικό σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / Call for Expression of Interest for PhD, Department of Economics, NKUA

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο αίτησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Μανιάτη Γεωργίου με θέμα «Η επίδραση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα: Τιμές, Μεταβλητότητα, Περιβάλλον» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Μυλωνάς Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αλεξάκης Παναγιώτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δότσης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κουραντή Φραγκώ, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Παπανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πολέμης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ψυχογυιός Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς) θα πραγματοποιηθεί την 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Για την παρακολούθησή της, ο διασύνδεσμος είναι https://youtu.be/juWYuY3vA64.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 2/12/2020

Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

1η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) στην Ελλάδα.
Έναρξη Υποβολών: 20.10.2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: 20.11.2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας)
Για να δείτε την 1η τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες παρακαλώ πατήστε εδώ

Σημείωση: Η τροποποίηση αφορά στα ακόλουθα: Ενότητα 3 Τροποποίηση όρου περί αποφυγής διπλής χρηματοδότησης, Ενότητα 4 Προσθήκη διευκρίνισης σε προϋπόθεση συμμετοχής (συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας), Ενότητα 4 Αλλαγή σε προϋπόθεση συμμετοχής (εισοδηματικά κριτήρια).

http://www.elidek.gr/2020/10/27/6139/

Έκδοση KYA για έκτακτα μέτρα από 3.11. έως 30.11.2020

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Παρατάσεις για κάρτες δωρεάν σίτισης

Παρατάσεις για κάρτες δωρεάν σίτισης


Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται:

 • η ισχύς των καρτών δωρεάν σίτισης που χορηγήθηκαν το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 έως την 30/11/2020.
 • η προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση δικαιώματος δωρεάν σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 μέχρι και την  22η  Νοεμβρίου 2020.

http://www.lesxi.uoa.gr/proboli-newn/anakoinwsh-gia-thn-paratash-isxyos-twn-karton-sitishs-akad-etoys-2019-20.html

http://www.lesxi.uoa.gr/proboli-newn/anakoinwsh-gia-thn-paratash-ypobolis-aitisewn-sitishs-etoys-2020-21.html

Από τη Γραμματεία

Αιτήσεις σίτισης μεταπτυχιακών - υπ. διδακτόρων 2020-21

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Τσερκέζη Ελευθέριου

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Τσερκέζη Ελευθέριου με θέμα «Essays on Cyclical Growth» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Θεοχαράκης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Βαΐτσος Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μανιάτης Αθανάσιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αργείτης Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Καπλάνογλου Γεωργία, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Κουντούρης Εμμανουήλ, Λέκτορας ΕΚΠΑ) θα πραγματοποιηθεί την 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:30.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Για την παρακολούθησή της, ο διασύνδεσμος είναι: https://youtu.be/SEebLBoY-XI

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 25/10/2020

Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την αποφυγή μετάδοσης του ιού SARS-COV2 και σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΕΚΠΑ παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών να το πράττουν είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση phdecon[at]econ.uoa[dot]gr είτε τηλεφωνικά στα 210 3689827, 2103689813.

 

Εάν η φυσική επικοινωνία είναι απολύτως απαραίτητη, αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως, με ραντεβού στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνα. Επιπλέον:

 

 • Δεν επιτρέπεται η παρουσία περισσοτέρων των δύο ατόμων στο γραφείο της γραμματείας.
 • Θα πρέπει να τηρείται φυσική απόσταση τουλάχιστον δυο μέτρων μεταξύ των ατόμων.
 • Οι εισερχόμενοι θα φορούν οπωσδήποτε μάσκα με τον ορθό τρόπο.
 • Οι εισερχόμενοι θα απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν από την είσοδο.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

 

Ο Διευθυντής του ΠΔΣ

Καθηγητής Νίκος Θεοχαράκης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κ. Λουκάκη Καλλιόπης

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Λουκάκη Καλλιόπης με θέμα «Financial Contagion in Interbank Networks» ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (Λεβεντίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ξανθόπουλος Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καινούργιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αργείτης Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δότσης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στυλιανός, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μιχελακάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς) θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Για την παρακολούθησή της, ο διασύνδεσμος είναι https://youtu.be/-x0TaZJaEM8.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 20/7/2020

Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Μπάρκα Παναγιώτη

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Μπάρκα Παναγιώτη με θέμα «Economic Policy and Structural Transformation: Essays on International Competitiveness, Investment and Competition» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Κατσέλη Λούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Παπαπέτρου Ευαγγελία, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Παπανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αλεξάκης Παναγιώτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Μπουφούνου Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Αλεξόπουλος Νεκτάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης) θα πραγματοποιηθεί την 20η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Για την παρακολούθησή της, ο διασύνδεσμος είναι https://youtu.be/ueySvBfEZY0.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 14/7/2020

Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Μπάρκα Παναγιώτη

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Μπάρκα Παναγιώτη με θέμα «Economic Policy and Structural Transformation: Essays on International Competitiveness, Investment and Competition» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Κατσέλη Λούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Παπαπέτρου Ευαγγελία, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Παπανδρέου Ανδρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Αλεξάκης Παναγιώτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Μπουφούνου Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Αλεξόπουλος Νεκτάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης) θα πραγματοποιηθεί την 20η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Για την παρακολούθησή της, ο διασύνδεσμος θα δημοσιοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 10/7/2020

Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Κουτσουπάκη Δημήτριου

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κουτσουπάκη Δημήτριου με θέμα «Essays in Alternative Money, Banking, Finance. The Monetary and Financial Nature of Cryptocurrencies in Distributed Ledgers» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Αλεξάκης Παναγιώτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δότσης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Λεβεντίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στέλιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Χορταρέας Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Βασιλείου Δημήτριος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Καινούργιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ) θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Ο διασύνδεσμος για την παρακολούθηση είναι https://youtu.be/a8dvtnUPalY.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 23/6/2020

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Κουτσουπάκη Δημήτριου

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κουτσουπάκη Δημήτριου με θέμα «Essays in Alternative Money, Banking, Finance. The Monetary and Financial Nature of Cryptocurrencies in Distributed Ledgers» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Αλεξάκης Παναγιώτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δότσης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Λεβεντίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στέλιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Χορταρέας Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Βασιλείου Δημήτριος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Καινούργιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ) θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Για την παρακολούθησή της, ο διασύνδεσμος θα δημοσιοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 17/6/2020

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / Call for Expression of Interest for PhD, Department of Economics, NKUA

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο αίτησης.

Ορθή επανάληψη - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κουναδέα Θεόδωρου με θέμα «Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η συνεισφορά της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 στην ποιότητα της παρεχόμενης λογιστικής πληροφόρησης» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Βασιλείου Δημήτριος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μπάλιος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στέλιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Καινούργιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γεωργόπουλος Αντώνιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Ντόκας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ) θα πραγματοποιηθεί την 18η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 9:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Για την παρακολούθησή της, ο διασύνδεσμος είναι: https://youtu.be/Os1Rsnq-Yjs

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 15/5/2020

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβή

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κουναδέα Θεόδωρου με θέμα «Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η συνεισφορά της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 στην ποιότητα της παρεχόμενης λογιστικής πληροφόρησης» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Ηρειώτης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Βασιλείου Δημήτριος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μπάλιος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στέλιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Καινούργιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γεωργόπουλος Αντώνιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Ντόκας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ) θα πραγματοποιηθεί την 18η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 9:00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην 6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84, άρθρο 52): «Κατ’ εξαίρεση διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών: Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Για την παρακολούθησή της, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση tc[at]econ.uoa[dot]gr έως και την Κυριακή, 17 Μαΐου, και ώρα 14:00.

Καλείστε να συμμετάσχετε.

Αθήνα, 5/5/2020

 Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Hellenic Observatory (European Institute) Postdoctoral Fellow - The Hellenic Bank Association Postdoctoral Fellowship in Contemporary Greek and Cypriot Studies

Salary from £36,647 to £44,140 pa inclusive of London allowance

 

This is a fixed term appointment for 12 months

 

The purpose of the fellowship is to enable a Postdoctoral Researcher to propose and carry out a project of relevance to the Hellenic Observatory (part of the European Institute).  It has been made possible by the generosity of the Hellenic Bank Association of Greece. This role is the equivalent of a Research Officer under LSE’s Research Career family.

You will have a completed PhD in social sciences, and a comprehensive and substantial knowledge of contemporary Greece and/or Cyprus.

The other criteria that will be used when shortlisting for this post can be found on the person specification, which is attached to this vacancy on the LSE’s online recruitment system.

Candidates are invited to submit their extended Research Proposals. The fellowship will develop expertise on Greece and/or Cyprus, in particular in the area of political economy. Preference may be given to those focussing on the Greek and/or Cypriot banking sectors.

This is a fixed term post for 12 months starting in September 2020 or as soon as possible after this date.

We offer an occupational pension scheme, generous annual leave and excellent training and development opportunities.

For further information about the post, please see the how to apply document, job description and the person specification

If you have any technical queries with applying on the online system, please use the “contact us” links at the bottom of the LSE Jobs page. Should you have any queries about the role, please email Hellenicobservatory[at]lse.ac[dot]uk

The closing date for receipt of applications is Sunday 5th April (23.59 UK time). Regrettably, we are unable to accept any late applications.

Research Seminar: Religion, Social Trust and Human Capital (by Ioannis Bournakis, Dimitris Christopoulos & Elena Nikolova)

 

 

 

Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Σεμινάρια στις Οικονομικές Επιστήμες, 2019-2020

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Research Seminar Series in Economic Sciences, 2019-2020

Department of Economics

National and Kapodistrian University of Athens

 

 

Dear All,

We would like to inform you for the following research seminar:

Wednesday, February 26, 2020, 14:00-15:30

Ioannis Bournakis, Senior Lecturer in Economics, Middlesex University, London.

URL: https://sites.google.com/view/ioannis-bournakis/home

Title: Religion, Social Trust and Human Capital (by Ioannis Bournakis, Dimitris Christopoulos & Elena Nikolova)

 

Location: Griparion Megaron, 1 Sofokleous Str., 4th floor, 416.


Abstract

 Historically, economic literature acknowledges the role of religion in driving economic outcomes. In understanding the role of religion in economics, scholars try to identify the channels through which beliefs and attitudes shaped from religion are important for growth and prosperity.

Accordingly, existing evidence suggests that different religion denominations impact upon the quality of institutions in a society, overall productivity, women participation in the labour market and income inequality. There is very little knowledge as to what extent religion drives the accumulation of production inputs, such as human capital.

Differences in human capital is now well perceived as one of the most crucial determinant of income differentials around the world. The present study endeavours to shed light into this puzzle identifying social trust as the key mediating mechanism through which religion affects human capital. Specifically, we use evidence from 130 countries over the period 1950-2014 to explore whether the shares of adherents of the following religions: Christians (Protestant, Catholic and Orthodox), Jewish and Muslim influence the level of trust in the society, which in turn motivates individuals to invest on human capital. Our results show that religion matters for the level of human capital both within Christianity and across other religion denominations.

 

Keywords: Human Capital, Social Trust, Religion 

Organizers:

Assoc. Professor Dimitris Kenourgios

Assist. Professor George Dotsis

Assist. Professor Frago Kourandi

Visiting Fellowship Scheme

The Hellenic Observatory (HO) welcomes applications for Visiting Fellows, Visiting Senior Fellows and Visiting Professors by academics or policy practitioners who may want to spend a period of between 6-12 months at the LSE to conduct independent research on a topic relevant to the work of the Hellenic Observatory. It is anticipated that Visiting Fellows, Visiting Senior Fellows and Visiting Professors will play an active part in the intellectual life of the Hellenic Observatory during their fellowship. 
Applications submitted to the scheme will first be considered by the Hellenic Observatory. Applications accepted at this stage will then be nominated to a central LSE committee, who make the final decision regarding visiting fellowships.


Hellenic Observatory Visiting Fellowship

Visiting Fellowships target researchers at an early stage of their career (pre-major review) who already hold a tenure-track university affiliation and wish to conduct a specific piece of research on a topic relevant to the research of the Hellenic Observatory. Applications by practitioners and researchers outside the academia may also be considered, but normally applicants should hold at least a PhD degree or have equivalent professional experience.  

Hellenic Observatory Visiting Senior Fellowship

The Visiting Senior Fellowship category is aimed at academics that are of the Lecturer (post major review), Senior Lecturer or Reader level, and practitioners or professionals at a broadly comparable level in their profession. The title of Visiting Senior Fellow is given to individuals from outside the School associated with School Departments/Institutes/Centres. The status is intended to apply to scholars who have already published work of distinction, as well as recognising the contribution from those in government service, in professional practice, in the private sector, or in other appropriate fields, to research and other Departmental/Institute/Centre activities.

Hellenic Observatory Visiting Professor & Visiting Professor in Practise Fellowship

The School may confer the title of Visiting Professor or Visiting Professor in Practice for a defined but renewable period on persons of appropriate distinction whose connections with the School are appropriate to the visiting title. It includes individuals with a non-academic background who may have achieved prominence in public life, or who have attained distinction in the professions. The Visiting Professor in Practice title is for those who have appropriate distinction within their area of practice without however having sufficient academic distinction. The Committee reserves the right to reject a Visiting Professor application and either suggest the conferment of Visiting Professor in Practice or Visiting Fellow/Senior Visiting Fellow status, as appropriate.

How to apply
Please, send applications to hellenicobservatory[at]lse.ac[dot]uk
For information about the application material, please click here and select 'How to apply'.  

Application deadline
The next deadline for submissions for Visiting Fellowships, Visiting Senior Fellowships, Visiting Professors & Visiting Professors in Practice applications is Friday 28 February 2020. The Visiting appointment start date for this round of applications is no earlier than 1st May 2020.
For more information on the Visiting Fellowship Scheme please click here .

ΙΚΥ - Ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. Πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ

Αξιότιμες κυρίες / Αξιότιμοι κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε
συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ανακοίνωσε την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα πέντε (5) θέσεων υποτροφιών για
μεταπτυχιακές σπουδές τρίτου κύκλου (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) στο
εξωτερικό στον τομέα του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Το πρόγραμμα αφορά υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει την
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 16/03/2020.

Συνημμένα έγγραφα

Ανακοίνωση ΙΚΥ-ΕΤΕ PhD (.doc)

Ανακοίνωση ΙΚΥ-ΕΤΕ PhD (.pdf)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ έτους 2020

Παρακάτω παρατίθεται παραπομπή στο σχετικό link του ιστότοπου της Ακαδημίας Αθηνών.

http://www.academyofathens.gr/el/node/2296

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στους γενικούς όρους 13, 14 και 18.

Συνημμένα έγγραφα

Γ´ Τάξη Βραβεία 2020

Γενικοί Όροι Απονομής Βραβείων 2020

Αίτηση Βραβείων 2020

The Hellenic Bank Association - APPLICATIONS NOW OPEN!

APPLICATIONS NOW OPEN!


The Hellenic Bank Association
Postdoctoral Fellowship in Contemporary Greek and Cypriot Studies at the Hellenic Observatory

 

 

                                                                                      

 


Salary from £36,647 to £44,140 pa inclusive of London allowance.
This is a fixed term appointment for 12 months

 

The purpose of the fellowship is to enable a Postdoctoral Researcher to propose and carry out a project of relevance to the Hellenic Observatory (part of the European Institute).  It has been made possible by the generosity of the Hellenic Bank Association of Greece. This role is the equivalent of a Research Officer under LSE’s Research Career family.

You will have a completed PhD in social sciences, and a comprehensive and substantial knowledge of contemporary Greece and/or Cyprus.

The other criteria that will be used when shortlisting for this post can be found on the person specification, which is attached to this vacancy on the LSE’s online recruitment system.

Candidates are invited to submit their extended Research Proposals. The fellowship will develop expertise on Greece and/or Cyprus, in particular in the area of political economy. Preference may be given to those focussing on the Greek and/or Cypriot banking sectors.

This is a fixed term post for 12 months starting in September 2020 or as soon as possible after this date.

We offer an occupational pension scheme, generous annual leave and excellent training and development opportunities.
 

For further information about the post, please see the how to apply documentjob description and the person specification.


If you have any technical queries with applying on the online system, please use the “contact us” links at the bottom of the LSE Jobs page. Should you have any queries about the role, please email Hellenicobservatory[at]lse.ac[dot]uk .

The closing date for receipt of applications is Sunday 5th April (23.59 UK time). Regrettably, we are unable to accept any late applications.

*We value diversity and wish to promote equality at all levels*

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο ΤΟΕ - ΕΚΠΑ

Βρείτε την αίτηση εδώ.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

6th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finan

6th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance

AMEF 2020 - April 13-14

University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

 

Call For Papers

 

Overview

The Department of Economics of the University of Macedonia organizes the 6th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance (AMEF), which will be held at the Department of Economics, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece. The aim is to bring together researchers, young scholars, postdoctoral researchers and PhD students that are working on the areas of Economics and Finance. Selected papers will be included in special issues of the (1) Journal of Economic Asymmetries and (2) Review of Financial Economics. The registration fee is €165 and includes coffee breaks, two lunches and meeting material.

 

Keynote Speakers

Prof. Harris Dellas, University of Bern

Prof. George Deltas, University of Illinois

Prof. Peter McAdam, European Central Bank

Prof. Thanasis Stengos, University of Guelph

 

 

Submission details

Authors wishing to submit a presentation should complete the online application form here, no later than February 14, 2020.

 

In case you encounter any difficulties using the application form, you may submit an extended abstract (300-500 words) in English, in PDF format, by sending an email to amef[at]uom.edu[dot]gr. All abstracts should include the title, keywords, JEL classification, authors’ names, affiliation and email address.

 

Important dates

Abstract submission deadline: February 14, 2020

Notification of acceptance: February 15, 2020

Registration deadline: March1, 2020

 

Publication Opportunities

- Journal of Economic Asymmetries

- Review of Financial Economics

 

Topics

Topics that might include (but are not restricted to) the following areas are also welcome:

 

- Applied Macroeconomics

- Applied Macroeconomics - CGE

- Applied Macroeconomics - Panel

- Applied Macroeconomics - VAR

- Applied Microeconomics

- Banking

- Education Economics

- Empirical Finance

- Energy Economics

- Experimental Economics

- Growth and Development

- Health Economics

- Industrial Organization

- International Economics

- Labour and Demographics

- Macroeconomics - Theory

- Monetary Economics

- Political Economy

- Public Economics

- Regional Economics

- Time Series and Panel Econometrics

 

For more information visit: http://amef.uom.gr/

 

 

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent } a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

Call for papers: young economists’ competition 2020 - ECB Forum on Central Banking

Young economists’ competition 2020

Who can apply?

Students of all nationalities who are currently enrolled on a PhD programme in economics or finance are invited to participate. Applications from female candidates are particularly welcome.

Students currently employed by, or collaborating with, the ECB or a national central bank within the European System of Central Banks are not eligible. Co-authors of eligible papers should either be students or have completed their PhD no more than five years ago.

What is the theme of this year’s competition?

The theme of the 2020 Forum is “Central banks in a shifting world”. PhD students are invited to submit papers addressing the following topics:

i. the quantitative formulation of price stability and the approaches (including economic and monetary analyses) and instruments by which price stability is achieved;

ii. the effectiveness and the potential side effects of the monetary policy toolkit developed over the past decade;

iii. how monetary policy should take into account financial stability, employment and environmental sustainability;

iv. the macroeconomic and financial implications of structural changes (e.g. an ageing population, slowing productivity, globalisation and potential reversals, evolving financial structures, threats to environmental sustainability) and how they affect inflation and the conduct of monetary policy;

v. monetary policy communication practices;

vi. the roles of monetary and fiscal policies in a low interest rate environment.

Papers on other topics relevant to central banking (including the deepening of the European Economic and Monetary Union, the functioning of the euro area economy and financial system, financial stability as well as banking regulation and supervision) will also be considered.

How can students apply?

Students should submit an online application by 15 March and ensure that they answer all the questions on the registration form. They will also need to provide all of the necessary documents by 15 March 2020 in order for their entry to be considered valid.

Any e-mail message from the European Central Bank (ECB) is sent in good faith, but shall neither be binding nor construed as constituting a commitment by the ECB except where provided for in a written agreement. This e-mail is intended only for the use of the recipient(s) named above. Any unauthorised disclosure, use or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately via e-mail and delete this e-mail from your system. The ECB processes personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725. In case of queries, please contact the ECB Data Protection Officer (dpo[at]ecb.europa[dot]eu). You may also contact the European Data Protection Supervisor.

Call for Research Project Proposals 2020

Call for Research Project Proposals 2020


The Hellenic Observatory invites applications from researchers to conduct time-sensitive and globally competitive policy relevant research on contemporary Greece and/or Cyprus.

This programme is an exciting research initiative that the Hellenic Observatory launched in 2018 to further fulfil and develop its mission and study of contemporary Greece and Cyprus in the field of the social sciences. The programme has become possible due to new funding granted for the specific purpose of furthering the Hellenic Observatory’s research agenda. The Hellenic Observatory would like to acknowledge grateful and sincere thanks to the A.C. Laskaridis Charitable Foundation (ACLCF) and Dr Vassili G. Apostolopoulos for the provision of funding for this purpose.

Research Themes & Level of Awards

Researchers are invited to submit a research proposal on one of the following themes:

1. Industrial Renaissance and a New Industrial Policy for Greece
 

£20,000 grant - projects should run for a maximum 24 months (1 award)
 

2. Revisiting Greece's Policies for the Balkans 
£8,000 grant - project should run for a maximum 12 months (1 award)


3. The Impact of IT on the Greek Public Sector OR The Greek 'Gig Economy'
£8,000 grant - project should run for a maximum 12 months (1 award)

Applications are to be submitted electronically by Sunday 5 April 2020 (23.59 GMT) in Word format to Hellenicobservatory.Research[at]lse.ac[dot]uk and the subject line of the email should read “HO Call 2020”.
 

For further information and details on Eligibility and Application Procedure please click here.
For more details on this new Research Programme please click here. Should you have any queries email: Hellenicobservatory.Research[at]lse.ac[dot]uk .

Research Seminar Series in Economic Sciences, 2019-2020

 

 

 

Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Σεμινάρια στις Οικονομικές Επιστήμες, 2019-2020

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Research Seminar Series in Economic Sciences, 2019-2020

Department of Economics

National and Kapodistrian University of Athens

 

 

Dear All,

 

We would like to inform you for the following research seminar:

 

Wednesday, January 29, 2020, 14:00-15:30

 

Alexia Ventouri, Senior Lecturer in Banking and Finance, King’s College London.

 

URL: https://www.kcl.ac.uk/people/alexia-ventouri

 

Title: Informal institutions and corporate reputational risk: the role of public environmental perceptions (by C. Gaganis, P. Papadimitri, F. Pasiouras & A. Ventouri)

 

Location: Griparion Megaron, 1 Sofokleous Str., 4th floor, 416.

 

Abstract

In recent years, raising public awareness about issues surrounding the impact of corporate activities on the quality of the physical environment and climate change put substantial pressure on managers and one could say that firms now operate within an extreme institutional environment. Using a sample of 748 firms from 19 European countries over the period 2015-2017 we aim to reveal whether and how social expectations influence firm reputational risk related to environmental, social and governance issues. Our results show that more environmental-friendly public perceptions result in lower reputational risk. This finding holds when we look, on an individual basis, the opinions of the public in relation to: (i) energy, (ii) climate, and (iii) the introduction of certain policies. Our results hold when we control for various firm-level and country-level control variables, and when we perform estimations that address potential endogeneity concerns.

 

Keywords: Environmental, Social, Governance, Reputational risk, Public perceptions

 

 

Organizers:

 

Assoc. Professor Dimitris Kenourgios

Assist. Professor George Dotsis

Assist. Professor Frago Kourandi

Department of Economics, NKUA. 

 

Thank you

Οδηγίες καλής χρήσης εργαστηρίων

Οδηγίες καλής χρήσης εργαστηρίων

Για να εξασφαλιστεί η καλή και σωστή χρήση του εξοπλισμού των εργαστηρίων αλλά και η ασφάλεια του χώρου παραθέτουμε τις παρακάτω οδηγίες προς τους εκπαιδευτές με την παράκληση να τηρηθούν για τα εργαστηριακά τμήματα στα οποία είστε υπεύθυνοι.

Ο εκπαιδευτής:

 1. Ενημερώνει τους φοιτητές ότι με την αποχώρησή τους οφείλουν να αφήνουν τη θέση εργασίας καθαρή και ελεύθερη από προσωπικά αντικείμενα και χαρτιά.

 2. Ενημερώνει τους φοιτητές ότι δεν επιτρέπονται φαγητά και ποτά στο χώρο του εργαστηρίου.

 3. Ενημερώνει τους φοιτητές ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εξοπλισμού σε άλλο σημείο.

 4. Ενημερώνει τους φοιτητές ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού στους υπολογιστές του εργαστηρίου, δεν επιτρέπεται η απεγκατάσταση λογισμικού ή η διαγραφή - μετακίνηση αρχείων που υπάρχουν στους υπολογιστές.

 5. Όταν ολοκληρωθεί το μάθημα ζητάει από τους φοιτητές να τερματίσουν κανονικά τη λειτουργία του υπολογιστή τους (Shutdown).

 

Ο εκπαιδευτής κατά την αποχώρησή του από το εργαστήριο:

 • τερματίζει όλους τους ενεργούς υπολογιστές και βιντεοπροβολείς

 • κλείνει τα παράθυρα

 • κλείνει τα φώτα

 • κλειδώνει την πόρτα του εργαστηρίου και παραδίδει τα κλειδιά στον φύλακα (ή στη γραμματεία για το εργαστήριο Ευριπίδου)

«Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης» σε υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πολιτικό Κίνημα «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δημήτριος Καραδήμας

ΚΑΛΕΙ

Τους/ις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους διδάκτορες των Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, προκειμένου να λάβουν υποτροφία στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης» σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και όρους που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Στόχος της παρούσας Πρόσκλησης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για την ολοκλήρωση της Διδακτορικής τους Διατριβής και τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω της απόδοσης υποτροφιών.

Η απόδοση εικοσιπέντε (25) υποτροφιών με την επωνυμία «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης», θα πραγματοποιηθεί από την εφάπαξ δωρεά συνολικού ποσού 500.000 ευρώ του Πολιτικού Κινήματος με την επωνυμία «TO ΠΟΤΑΜΙ» εις μνήμη του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Σταύρου Τσακυράκη, με σκοπό την ενίσχυση νέων ερευνητών Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας. Οι υποτροφίες αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδονται από το οικονομικό έτος 2020.

Η κατανομή των είκοσι πέντε (25) προς απόδοση υποτροφιών ανά Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. διαμορφώνεται ως εξής:

Επιστημών Υγείας - έξι (6)
Φιλοσοφική τέσσερις - (4)
Θετικών Επιστημών - τέσσερις (4)
Νομική - τρεις (3)
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - τρεις (3)
Θεολογική - δύο (2)
Επιστημών της Αγωγής - δύο (2)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - μία (1)

Το ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και 33 λεπτά (833,33€) μηνιαίως, ενώ η διάρκεια χορήγησης των υποτροφιών δύναται να ανέλθει έως τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χορηγηθεί υποτροφία μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 20η μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ  www.uoa.gr ή www.elke.uoa.gr.

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση με όλες τις πληροφορίες.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής / Call for Expression of Interest for PhD

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία τύπου *. doc ή *.pdf) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας phdecon@econ.uoa.gr έως και την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο αίτησης.

 

The Department of Economics of National and Kapodistrian University of Athens, in the context of its Doctoral Program, accept applications for PhD Dissertations for the academic year 2019-2020.

Those who are interested are invited to apply by submitting all the required documents (in *.doc or *.pdf form) to the e-mail address phdecon@econ.uoa.gr by Sunday, 15th of September 2019 the latest.

For more information, please open the relevant Call for Expression of Interest document and the Application Form.

 

VISITING FELLOWSHIP SCHEME

The Hellenic Observatory (HO) welcomes applications for Visiting Fellows and Visiting Senior Fellows by academics or policy practitioners who may want to spend a period of between 6-12 months at the LSE to conduct independent research on a topic relevant to the work of the Hellenic Observatory. It is anticipated that Visiting Fellows and Visiting Senior Fellows will play an active part in the intellectual life of the Hellenic Observatory during their fellowship.

Applications submitted to the scheme will first be considered by the Hellenic Observatory. Applications accepted at this stage will then be nominated to a central LSE committee, who make the final decision regarding visiting fellowships.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω σύνδεσμο.

https://mailchi.mp/64995f5a8f26/hellenic-observatory-visiting-fellowship-opportunities-applications-are-open-2545281?e=6c1af48e8a

Hellenic Observatory (European Institute) Postdoctoral Fellow - The Hellenic Bank Association Postdoctoral Fellowship in Contemporary Greek and Cypriot Studies

Salary from £35,999 to £43,360 pa inclusive of London allowance

This is a fixed term appointment for 12 months

 The purpose of the fellowship is to enable a Postdoctoral Researcher to propose and carry out a project of relevance to the Hellenic Observatory (part of the European Institute).  It has been made possible by the generosity of the Hellenic Bank Association of Greece. This role is the equivalent of a Research Officer under LSE’s Research Career family.

 You will have a completed PhD in social sciences, and a comprehensive and substantial knowledge of contemporary Greece and/or Cyprus.

 The other criteria that will be used when shortlisting for this post can be found on the person specification, which is attached to this vacancy on the LSE’s online recruitment system.

 Candidates are invited to submit their extended Research Proposals. The fellowship will develop expertise on Greece and/or Cyprus, in particular in the area of political economy. Preference may be given to those focussing on the Greek and/or Cypriot banking sectors.

This is a fixed term post for 12 months starting in September 2019 or as soon as possible after this date.

We offer an occupational pension scheme, generous annual leave and excellent training and development opportunities.

For further information about the post, please see the how to apply document, job description and the person specification

If you have any technical queries with applying on the online system, please use the “contact us” links at the bottom of the LSE Jobs page. Should you have any queries about the role, please email Hellenicobservatory[at]lse.ac[dot]uk

The closing date for receipt of applications is Friday 17th May (23.59 UK time). Regrettably, we are unable to accept any late applications.

More information is available at:

https://jobs.lse.ac.uk/ViewVacancyV2.aspx?enc=mEgrBL4XQK0+ld8aNkwYmAB3JF9ogkP5eBWLqEJ3kLKzKzYOGVPzV/awxxTAo9fZHo60ak9KeQ7QBHs5302Hz9w8QqftG0yyn6L1BwrW907H2khJV3wOA/kPZsFxvNl15sdY83NQM3bEbmeswMZeLA==


Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών ακαδ. Έτους 2019

Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2019

13/03/2019

University College Dublin (UCD) PhD Scholarship In Finance

University College Dublin (UCD) has openings for PhD Scholarships for a programme of research in Financial Econometrics or Empirical Finance. The candidate(s) will work in the Financial Mathematics Computation Cluster (FMC2).  The FMC Cluster is a collaboration between Industry, University College Dublin (UCD), Dublin City University (DCU) and Maynooth University.

These positions are relevant for well-qualified students with postgraduate degrees in finance, economics, statistics, mathematics and related disciplines.

Research will cover topics in:

(1) Asset Pricing and Risk

(2) Risk Management of Financial and Real Assets

(3) Fintech and applications

We provide a rich and vibrant research environment for our researchers. The PhD scholarship offers an attractive package including a tax fee stipend of €18.500 per annum for four years and tuition fees for four years and support for research activities (travel funding, access to a wide array of research databases etc.).

Expressions of interest should include:

A statement of research interests
A detailed CV
Transcripts of degrees
The name and email contacts of two academic referees
Expressions of interest should be sent via email directly to Na Li (na.li[at]ucd[dot]ie).  Informal enquiries may be addressed to John Cotter (john.cotter[at]ucd[dot]ie) and Thomas Conlon (conlon.thomas[at]ucd[dot]ie).

Closing Date: Applications will be accepted immediately with a final closing date of April 30, 2019

Anticipated Start Date: September 1, 2019

"United Nations University Visiting PhD Fellowship Programme: Χρηματοδοτούμενες θέσεις για διδακτορική έρευνα στο UNU-WIDER"

Το United Nations University (UNU-WIDER) Visiting PhD Fellowship Programme καλεί διδακτορικούς φοιτητές από όλο τον κόσμο να υποβάλουν αίτηση για μια πλήρως χρηματοδούμενη ευκαιρία να αξιοποιήσουν τους πόρους και τις εγκαταστάσεις του UNU-WIDER για τη διδακτορική τους έρευνα και να συνεργαστούν με ερευνητές του πανεπιστημίου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα του πανεπιστημίου https://www.wider.unu.edu/phdfellows

Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμού,για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών,από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο του Διεθνούς Δικαίου και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι παροχής της υποτροφίας και αναλυτικές πληροφορίες αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 6 Μαΐου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

ΙΠΕΠ: Προκήρυξη Οικονομικής Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Φοιτητών-Ερευνητών

IΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
 

 

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ΙΠΕΠ) προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και ερευνητές.

Α. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Ελλάδα: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Εξωτερικό: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε οκτώ μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι 12.000 € στον καθένα.

Οι υποψήφιοι (A & B) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βαθμό τουλάχιστον 8/10 ή ισότιμη βαθμολογία από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
 • Βεβαίωση του Πανεπιστημίου της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί.
 • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
 • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Γ. Ερευνητές: Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση σε τέσσερεις ερευνητές μέχρι 6.000 € στον καθένα.

Οι υποψήφιοι (Γ) θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα, καθώς και τους προηγούμενους τίτλους σπουδών.
 • Εμπεριστατωμένη πρόταση έρευνας.
 • Δύο συστατικές επιστολές πρόσφατες, πρωτότυπες οι οποίες να απευθύνονται στο Ίδρυμα.
 • Πτυχία δύο ξένων γλωσσών.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ιδίων και γονέων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα καλέσει για συνέντευξη στα γραφεία του Ιδρύματος μόνον όσους από τους υποψήφιους επιλέξει σε πρώτο στάδιο.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στα πεδία «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ».
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12.4.2019

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ www.ipep-gr.org ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ USERNAME KAI ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ PASSWORD ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΕΓΓΡΑΦΗ».


Ανακοίνωση σχετικά με το Πρόγραμμα Erasmus+ 2019-20

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εrasmus+ και να μετακινηθούν για σπουδές στο έτος 2019-2020, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05/03 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00μμ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ 416.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019

Λήξη περιόδου υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω ανακοίνωση:

http://www.econ.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis-prokhry3eis-kai-xrisima-eggrafa/proboli-newn/prosklhsh-ypoboli-aitisewn-erasmus-2019-20.html


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Θεοχάρη Παναγιώτη με θέμα «Θεωρία της Κυκλικής Συσσώρευσης» ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (Πετραλιάς Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κριμπάς Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κώτσιος Στέλιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ Θεοχαράκης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Παπαθεοδώρου Χρίστος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Μαυρουδέας Σταύρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κουντούρης Εμμανουήλ, Λέκτορας ΕΚΠΑ) που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την 15η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12.00, στο Γρυπάρειο Μέγαρο, επί της οδού Σοφοκλέους 1, στην αίθουσα 416 (4ος όροφος) αναβάλλεται και μετατίθεται για την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο.

Καλείστε να παραστείτε.

Αθήνα, 11/02/2019

 

Από τη Γραμματεία

Του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η 21η Φεβρουαρίου είναι αργία για το ΕΚΠΑ. Πρόκειται για την επέτειο της κατάληψης της Νομικής το 1973 από εξεγερμένους φοιτητές κατά της δικτατορίας.

Πρακτική Άσκηση στο Δίκτυο Βιώσιμων Λύσεων του ΟΗΕ στο Παρίσι

Άνοιξαν οι αιτήσεις για την Πρακτική Άσκηση στο Δίκτυο Βιώσιμων Λύσεων του ΟΗΕ στο Παρίσι. Οι ασκούμενοι θα δουλέψουν ως μέλος της ομάδας SDG Index με στόχο τη παραγωγή έκθεσης για την πρόοδο των κρατών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση:

 • Υποψήφιοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών προγραμμάτων στους τομείς των Οικονομικών, της Στατιστικής, των Διεθνών Σχέσεων, των Περιβαλλοντικών Σπουδών, της Πολιτικής Επιστήμης ή σε άλλους παρεμφερείς τομείς

 • Η προϋπηρεσία που αφορά επεξεργασία δεδομένων και στατιστική θα εκτιμηθεί

 • Η προϋπηρεσία στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιώσιμης κατανάλωσης θα εκτιμηθεί

 • Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση Αγγλικών. Η γνώση άλλων γλωσσών θα εκτιμηθεί.

Οι ικανότητες των υποψηφίων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν καλή γνώση οικονομικών και στατιστικής, καλή γνώση του Excel, καλή γνώση υπολογιστικών λογισμικών για την παραγωγή γραφημάτων και τέλος καλές επικοινωνιακές ικανότητες.

Για να διαβάσετε περισσότερα για τη θέση, δείτε τον σύνδεσμο

http://unsdsn.org/news/2019/02/01/open-position-intern-sdg-index/

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2018-19)

Στο πλαίσιο του ΠΔΣ στις Οικονομικές Επιστήμες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία word ή pdf) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας phdecon@econ.uoa.gr έως και την Παρακευή, 22 Φεβρουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο αίτησης .

ΙΚΥ: Ενημέρωση για την επικείμενη προκήρυξη υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ Κύκλος

Το ΙΚΥ ανακοινώνει ότι επίκειται στο προσεχές διάστημα, η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ε. Γιαννακίδη για τον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση 601 μεταδιδακτορικών υποτροφιών στην Ελλάδα, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ Κύκλος».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στα €15.866.400,00 €. 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε 1.100,00€. 

Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν σε 7 επιστημονικούς κλάδους (1. Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, 3. Γεωργικές Επιστήμες, 4. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 6. Κοινωνικές Επιστήμες και 7. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες) βάσει τύπου που λαμβάνει υπόψη το πλήθος των αιτήσεων ανά κλάδο. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
1.    Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). 
2.    Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και η αναγόρευση τους σε διδάκτορα ή η επιτυχής υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής τους (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγόρευση) έλαβε χώρα μετά την 31/12/2010.
3.    Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης σε μία ξένη γλώσσα, επιπέδου Β2, της κλίμακας γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
4.    Έχουν βεβαίωση από νόμιμο εκπρόσωπο αντίστοιχου φορέα ή μέλος ΔΕΠ, ή ομότιμο καθηγητή, ή ερευνητή βαθμίδας Γ΄ και άνω, ότι εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα ή ότι πρόκειται να ξεκινήσουν την εκπόνησή της εντός τριμήνου από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, σε ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο της χώρας.  
5.    Έχουν εκπληρώσει όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν άλλη υποτροφία που έχουν λάβει οποτεδήποτε από το ΙΚΥ. 
6.     Δεν θα λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.
7.    Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
8.    Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας: α) στο δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου. Σε περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι εργάζονται με τις προαναφερθείσες σχέσεις εργασίας, υπάρχει δυνατότητα παραίτησης και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επιλογής.
9.    Δεν έχουν διοριστεί ως μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές σε ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα/Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα της χώρας.

Λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος (προθεσμίες, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής, όροι, δικαιολογητικά κ.λπ.) θα περιληφθεί στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ www.iky.gr και θα λάβει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προβούν στην ετοιμασία πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας με έκταση που να μην υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις, χωρίς τη βιβλιογραφία, ανατρέχοντας για περισσότερες λεπτομέρειες, αναφορικά με τη δομή της, σε προηγούμενες αναρτήσεις που μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του ΙΚΥ.

https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3202-9-1-2019-enimerosi-gia-tin-epikeimeni-prokiryksi-ypotrofion-sto-plaisio-tis-praksis-enisxysi-metadidaktoron-erevniton-erevnitrion-v-kyklos

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’

Αναρτήθηκε η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», (ΕΠ  ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για τις ερευνητικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία.  Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής», η διεύθυνση του οποίου, θα ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση του οριστικού καλέσματος προ-επιλογής.

Εκτιμάται ότι το «Σύστημα Υποβολής» θα είναι έτοιμο να δεχτεί τις ερευνητικές προτάσεις στις 14 Ιανουαρίου 2019 ενώ η χρονική περίοδος υποβολής θα διαρκέσει περίπου δεκαπέντε ημέρες. Ο προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν καθορίζεται στα είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000,00€).

Αναλυτικά η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων, περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ:

https://empedu.gov.gr/prodimosieysi-diadikasia-pro-epilogis-ereynitikon-protaseon-poy-tha-chrimatodotithoyn-sto-plaisio-tis-praxis-ypostirixi-ereyniton-me-emfasi-stoys-neoys-ereynites-kyklos-v/

 Η συνολική αμοιβή των υποτρόφων ερευνητών έχει τη μορφή υποτροφίας αριστείας η οποία καλύπτει τα τροφεία καθώς και ενδεχόμενες δαπάνες που απαιτούνται για την

υλοποίηση της έρευνας και το ύψος της οποίας, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται:
α) Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (19.500,00€) ανά άτομο.
β) Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) ανά άτομο
Η αμοιβή του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε κατ’ αποκοπή ποσό επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) και η αμοιβή του Αναπληρωτή Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε τέσσερεις
χιλιάδες (4.000,00€).
Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελείται από δύο (2) Υπότροφους Ερευνητές και έναν (1) Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Στη σύνθεση της ομάδας, δύναται να μετέχει και ένας (1)
Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των μελών της ερευνητικής ομάδας δύναται να ανέλθει στα τέσσερα (4) άτομα.

2. Τουλάχιστον ένας εκ των Υποτρόφων Ερευνητών πρέπει να είναι νέος ερευνητής (δηλ. να είναι υποψήφιοι διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ ή/και διδάκτορες για τους οποίους δεν έχουν παρέλθει εξήντα (60) μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους)

Τελικά παραδοτέα είναι:
(α) η παρουσίαση μιας κοινής, όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας, δημοσίευσης σε τουλάχιστον ένα (1) διεθνές συνέδριο με διαδικασία επιλογής από οργανωτική επιτροπή και
(β) τουλάχιστον μία (1) κοινή, όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας, δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Αναφορικά με τη δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό
περιοδικό, αρκεί η αποδοχή του προς δημοσίευση (accepted paper).

 

2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
ΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Μεταδιδακτορικούς/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συννημένο αρχείο.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 16.580.000,00 €

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Τμήματος σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου

Σας ενημερώνουμε ότι το Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών Μ.Θ.Ε. και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  σήμερα Τετάρτη από τις 12μ.μ. και αύριο Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου θα παραμείνει κλειστό και δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα, για τη διευκόλυνση των εκδηλώσεων της 6ης Δεκεμβρίου.

Ο Πρόεδρος Ηρειώτης Νικόλαος

Διακοπή μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 14. Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και δεν θα λειτουργήσει η εξυπηρέτηση  του κοινού στη θυρίδα (Αριστείδου 11) καθώς και στη Γραμματεία (Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος).

Ο Πρόεδρος Ηρειώτης Νικόλαος

 

Υποτροφίες μεταδιδακτορικών σπουδών σε όλους τους κλάδους από την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας

This programme aims to support suitably qualified applicants in any discipline to pursue a postdoctoral fellowship at an eligible higher education institution in Ireland. Fellows will hold a Government of Ireland Postdoctoral Fellowship. These fellowships can be held for either one or two years.

Eligibility

An applicant must have either graduated or have been certified as having fulfilled all the requirements for the award of a doctoral degree, including the submission of the hardbound corrected thesis, within the five year period between 31 May 2014 and 31 May 2019.

What we offer

·         a salary of €31,275 per annum

·         employer’s PRSI contribution of €3,395 per annum (10.85% of salary)

·         employer’s pension contribution, where applicable, of €6,255 per annum(20% of salary)

·         eligible direct research expenses of €5,000 per annum

How to apply

Documentation related to the 2019 Government of Ireland Postdoctoral Fellowship call will be released shortly. All participants must create and submit their forms via the online system.

Key dates

Deadline Date
FAQ deadline 16:00 (Irish time) 21 November 2018
Applicant deadline 16:00 (Irish time) 29 November 2018
Mentor and referee deadline 16:00 (Irish time) 6 December 2018
Research office endorsement deadline 16:00 (Irish time) 13 December 2018
Call outcome End of April 2019
Fellowship start date 1 October 2019

Please note that the timings provided here are indicative and may be subject to change.

If you do not find the answer to your query in the call documentation, you should contact the research office in your proposed institution which will provide information and clarification on the call. Research offices can send any queries they are unable to clarify to postdoc@research.ie.

More info at: http://research.ie/funding/goipd/

 

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

PhD traineeship in the Directorate General International and European relations

Reference: 2018-270-TRA Type of contract: PhD Traineeship of between 3 and 12 months in total

Who can apply:EU nationals eligible for our traineeship programme

Salary: The PhD trainee grant is €1,900 per month plus an accommodation allowance.

Working time: Full-time

Place of work: Frankfurt, Germany

Closing date for applications: Monday, 3 December 2018

Qualifications, experience and skills

Essential:

at least two years of PhD study in economics, finance or a closely-related field;
thorough knowledge of international macroeconomics, monetary economics and/or international finance, including financial markets and financial conditions;
a high level of computer literacy and advanced knowledge of time series and/or panel econometrics, and familiarity with statistical/econometric software packages such as MATLAB, Stata, EViews and R;
an advanced level command of English and an intermediate command of at least one other official language of the EU.

Desired:

relevant work experience in a central bank, international organisation and/or the private sector.

 More info at: https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED8B98577906ED70ECC

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, συνολικά, 20 θέσεων πτυχιούχων Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόχων υποχρεωτικά και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με εξειδικευμένα προσόντα και εμπειρία, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της σε Διευθύνσεις Εταιρικής Τραπεζικής. 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παραπάνω σύνδεσμο.