Αρχική

Kαλωσήλθατε στην ιστοσελίδα μας

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ), της Σχολής  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο, συμβάλλοντας επιστημονικά σε όλους τους τομείς της οικονομικής επιστήμης καθώς και σε συγκεκριμένους τομείς άλλων επιστημών, με άμεση σχέση με τα οικονομικά.

Οι διδακτορικές διατριβές του ΤΟΕ, καλύπτουν ένα ευρύ σύνολο αντικειμένων και γίνονται με την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων διακεκριμένων συναδέλφων από άλλα Τμήματα, όπως ορίζει ο νόμος. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες καλούνται να παρακολουθήσουν συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων προετοιμασίας, αν αυτό δεν έχει γίνει στις μεταπτυχιακές σπουδές τους καθώς και ερευνητικών σεμιναρίων. Πολιτική του Τμήματος είναι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες να θεωρούνται συνδεδεμένοι με το Τμήμα, συμμετέχοντας σε όλες τις ακαδημαϊκές και επιστημονικές του λειτουργίες.

Για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος θεωρείται αναγκαία η παρουσίαση εργασιών των Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια ή η δημοσίευση τους σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Οι Διδάκτορες του Τμήματος, διακρίνονται επιστημονικά και επαγγελματικά τόσο στη χώρα μας, όσο και το διεθνή χώρο, καταλαμβάνοντας ακαδημαϊκές ή ανώτερες διοικητικές θέσεις, σε πανεπιστήμια, τράπεζες, οργανισμούς, μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες κ.λ.π.

Στον ιστόχωρο αυτόν, παρουσιάζονται οι διδακτορικές διατριβές εν εξελίξει, καθώς και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες με σύντομα βιογραφικά. Είναι επίσης αναρτημένες, σε σύνδεση με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όπου είναι κατατεθειμένες, όλες οι διατριβές που έχουν περατωθεί τα προηγούμενα έτη.