Αρχική » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

News and Events

17-01-2020 Research Seminar Series in Economic Sciences, 2019-2020

 Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Σεμινάρια στις Οικονομικές Επιστήμες, 2019-2020 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών   Research Seminar Series in Economic Sciences, 2019-2020 Department of...


16-01-2020 Οδηγίες καλής χρήσης εργαστηρίων

Οδηγίες καλής χρήσης εργαστηρίων Για να εξασφαλιστεί η καλή και σωστή χρήση του εξοπλισμού των εργαστηρίων αλλά και η ασφάλεια του χώρου παραθέτουμε τις παρακάτω οδηγίες προς τους εκπαιδευτές με την παράκληση να τηρηθούν για τα...


10-01-2020 Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Καυκά Κυριακής με θέμα «The Relative Credit...


10-01-2020 Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ.Πετρή Παναγιώτη με θέμα «Essays in Finance and Real Estate»...


10-01-2020 Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Ντάικου Δέσποινας με θέμα « Essays on the European Bank...


16-12-2019 Research Seminar: Social Status and Intergenerational Equality of Opportunity

Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Σεμινάρια στις Οικονομικές Επιστήμες, 2019-2020 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών   Research Seminar Series in Economic Sciences, 2019-2020 Department of...


22-11-2019 «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης» σε υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πολιτικό...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 17