Αρχική » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

News and Events

04-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρασκευή 10-12-2020 Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Μανιάτη Γεωργίου


03-11-2020 1η Τροποποίηση της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

  Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της διδακτορικής...


18-10-2020 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς όλα τα μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Τσερκέζη Ελευθέριου


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 69