Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Θεοδωροπούλου Ανδρομάχη

Θεοδωροπούλου Ανδρομάχη

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

ΚΡΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 19O ΑΙΩΝΑ

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΚΩΣΤΗΣ Κ.          

Μέλος επιτροπής-1:

ΡΗΓΙΝΟΣ Μ.        

Μέλος επιτροπής-2:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -

DEPARTMENT OF HISTORY AND CLASSICAL STUDIES, McGill UNIVERSITY/CANADA

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

andteodorop[at]gmail[dot]com

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία για τις συνθήκες διαμόρφωσης του νεοελληνικού κράτους έχει παραβλέψει σημαντικά τη συμβολή των έργων υποδομής στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Συχνά το ερμηνευτικό σχήμα που υιοθετείται είναι το πολεμοκεντρικό.Με βάση αυτό,η επένδυση του κράτους σε έργα υποδομής έχει ως εκκίνηση τον στρατιωτικό σκοπό που θα ήταν αναγκαίο να επιτελέσουν. Άλλοτε, κριτήριο ελέγχου της σημαντικότητας των υποδομών αποτελεί η εισπρακτική τους επιτυχία. Και στις δύο περιπτώσεις παραγνωρίζονται μια σειρά από οφέλη που διαχέονται στην οικονομία και στην κοινωνία κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατασκευής τους και κατά την μετέπειτα λειτουργίας τους. Το παράδειγμα που θα μελετηθεί βαθύτερα θα αφορά το δίκτυο των σιδηροδρόμων.

Θα αναζητηθεί η στοχοθεσία του κράτους, τα κίνητρα που τυχόν δημιούργησε σε τρίτους να αναλάβουν το εγχείρημα ή όχι, οι αλλαγές που μπορεί να επέφεραν στους χρηματοοικονομικούς θεσμούς, στο επίπεδο της εγχώριας τεχνογνωσίας και στη διοικητική ικανότητα οι απαιτήσεις αυτών των μεγάλης κλίμακας έργων. Η μεθοδολογία που θα υιοθετηθεί αντλεί τα επιστημονικά εργαλεία της από τα οικονομικά, την οικονομική ιστορία και την ιστορία των επιχειρήσεων. Θα απαιτηθεί η μελέτη αρχειακών πηγών σιδηροδρομικών εταιριών, η κατασκευή πρωτογενών στοιχείων και η επεξεργασία τους για τη διεξαγωγή του συμπεράσματος.

Αγγλικά

The existing literature has overlooked the contribution of infrastructure to economic ddevelopment. Often the interpretative scheme adopted is the war-centered. On this basis, the state's investment in infrastructure is based on the necessity of the state's military tasks. In other words, the criterion of controlling the importance of infrastructure is their success. In both cases, a number of benefits are being neglected in the economy and society during their construction and subsequent operation. The example to be studied deeper will be on the rail network. The state's targeting, the incentives that may have been created by third parties to undertake the project or not, the changes that may have brought the requirements of these large-scale projects to financial institutions, the level of domestic know-how and the administrative capacity, will be sought. The methodology to be adopted draws on its scientific tools from economics, economic history and business history. It will be necessary to study archival sources of railway companies, to construct primary data and to process them for conducting the conclusion

Σύντομο Βιογραφικό

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (MPhil in Economics)  

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Συμμετοχές σε Συνέδρια:

-"Πόλεμος και δημοσιονομική ικανότητα στο ελληνικό κράτος, 1832-1939", μαζί με Ανδρέα Κακριδή, στο  "War and the formation of the Greek state, 19th - 21st century", Workshop, 28-29.09.2018

-"Το μέγεθος του ελληνικού κράτους κατά τον 20ο αιώνα", μαζί με Κώστα Κωστή, στο "“Πολιτική και Κράτος στην Ελλάδα κατά τον 20ο και 21ο αιώνα", forthcoming