Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Βούλγαρης Γεώργιος

Βούλγαρης Γεώργιος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

ΑΙΤΙΕΣ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΜΠΑΛΙΟΣ Δ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΗΡΕΙΩΤΗΣ Ν.

Μέλος επιτροπής-2:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

voulgg@gmail.com

Προσωπική Ιστοσελίδα:

-

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

H λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών σε ένα απαιτητικό περιβάλλον απαιτεί μια δυναμική διαχείριση από τη διοίκηση, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις διαρκείς μεταβολές των συνθηκών της αγοράς. Για να επιβιώσουν και να εξελιχθούν οι επιχειρήσεις, χρειάζεται να προσαρμόζουν την παραγωγική τους διαδικασία στις μεταβολές της ζήτησης, αλλά και σύμφωνα με τον ανταγωνισμό. Σε αυτό το αντικείμενο, η βιβλιογραφία έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στην ασσύμετρη αντίδραση των διοικήσεων αναφορικά με μια αύξηση της ζήτησης απέναντι σε μια ενδεχόμενη μείωση της ζήτησης, αντίθετα με την παραδοσιακή θεωρία για συμμετρικές μεταβολές του κόστους . Έχει διαπιστωθεί από πολλούς ερευνητές ότι υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις που εμποδίζουν τη συμμετρική αντίδραση των διοικήσεων ως προς μεταβολές της ζήτησης -κυρίως αναφορικά με τη μείωση αυτής- και ονόμασαν το σχετικό φαινόμενο ασυμμετρία κόστους (cost stickiness). Τα βασικά αίτια του φαινομένου εντοπίζονται στις διοικητικές αποφάσεις, στη δομή της παραγωγής, σε εξωτερικούς παράγοντες και σε διάφορα κόστη προσαρμογής, ενώ ειδική μνεία αξίζει το γεγονός ότι το φαινόμενο μπορεί να δημιουργείται αποκλειστικά και σκόπιμα από τη διοίκηση. H ασυμμετρία κόστους και τα αίτιά της ποικίλλουν ανάμεσα σε διαφορετικούς παραγωγικούς τομείς ή/και σε διαφορετικές χώρες.

 

Αγγλικά

The operation of businesses and organizations in a demanding environment requires a dynamic management by their administrations so that they can cope with the constant changes in market conditions. In order for companies to survive and evolve, they need to adapt their production process to changes in demand, but also against their competitors. In this subject, the bibliography has been focused on the management's asymmetric response to an increase in demand against a potential fall in demand, contrary to the traditional theory of symmetric cost changes. Many researchers have found that there are some distortions that hamper the symmetrical reaction of administrations to changes in demand, especially in the case of a reduced demand, and named the phenomenon as cost stickiness. The root causes of this phenomenon are identified in managerial decisions, the production structure, some external factors and various adjustment costs. Moreover, it needs to be stated that such a phenomenon may be caused only by deliberate actions of the administration. The cost stickiness and its causes vary between different industrial sectors and/or different countries.

 

Σύντομο Βιογραφικό

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εθνικότητα: Ελληνική

Ημερομηνία Γέννησης: 11/06/1970

Τόπος Γέννησης: Αθήνα

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος

Email: Voulgg@gmail.com 

 

Εκπαίδευση

6ος 2017- Σήμερα: Υποψήφιος Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

2ος 2011-5ος 2013:(MSc) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Τεχνο- Οικονομικά Συστήματα» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου -  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Βαθμός: 7,59 «Λίαν Καλώς»

9ος 2004 - 11ος 2006:(MSc) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση της Υγείας» του Πανεπιστημίου Πειραιά - Tμήμα Οικονομικών Επιστημών Βαθμός: 7,67 «Λίαν Καλώς»

9ος 1999 - 3ος 2004:(BSc) Πτυχιούχος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βαθμός: 7,61 «Λίαν Καλώς» 

Εργασιακή Εμπειρία

8ος 2018- Σήμερα: E.T.E. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Ι Υποδιευθυντής

6ος 2015 - 4ος 2018: Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας. Γενικός Διευθυντής

4ος 1995 - 6ος 2015:Λογιστικός Υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

«Η Ασύμμετρη Πληροφόρηση στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας», Διπλωματική Εργασία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση της Υγείας», Πανεπιστημίου Πειραιά - ΤΕΙ Πειραιά

 

«Η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια του  Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα», Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.