Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Δημγκιόκας Ορέστης

Δημγκιόκας Ορέστης

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Climate Finance, Integrated Assessment Models & Sustainable Development Indicators

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.              

Μέλος επιτροπής-1:

KΟΥΝΤΟΥΡΗ ΦΟΙΒΗ (Αν. Καθηγήτρια ΟΠΑ)              

Μέλος επιτροπής-2:

ΠΙΤΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (Καθηγητής ΠΑΠΕΙ)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

orestis.x[at]gmail[dot]com

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Σκοπός της έρευνας μου είναι η αναζήτηση αποτελεσματικότερων μεθόδων εφαρμογής, χρήσης και διαχείρισης των χρηματοοικονομικών εργαλείων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρόκειται για το κεντρικό ζήτημα ενός από τους σημαντικότερους τομείς των Οικονομικών του Περιβάλλοντος, τα Κλιματικά Χρηματοοικονομικά (Climate Finance). Η έρευνα δεν θα περιοριστεί στην μελέτη του αντικειμένου της μόνο από την σκοπιά της Περιβαλλοντικής Οικονομίας, αλλά θα επιχειρήσει να παρουσιάσει μια πολυδιάστατη προσέγγιση, εντρυφώντας στα πεδία των πεδίων των Οικονομικών της Ανάπτυξης, της Πολίτικης Οικονομίας και των Χρηματοοικονομικών.

Αγγλικά

The purpose of my research is to search for more effective methods of implementation, usage and management of financial instruments that will fund our reaction to climate change and sustainable development. This is the central issue of one of the most important areas of Environmental Economics: Climate Finance. My research does not study its subject only from the Environmental Economy aspect, but it will attempt to present a multidimensional approach, embracing the fields of Developmental Economics, Political Economics and Finance.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ορέστης Δημγκιόκας αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Msc) στα Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων από το City University του Λονδίνου και είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τα Περιβαλλοντικά Χρηματοοικονομικά (Climate Finance).     Έχει εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα καθώς έχει απασχοληθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Βρυξελλών ως οικονομικός αναλυτής. Επιπλέον, έχει εμπειρία διδασκαλίας σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον τομέα των χρηματοοικονομικών, το περιβαλλοντικών, καθώς και στα Disability Studies.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Correlation of stock market indexes (2014)