Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Δουβής Κωνσταντίνος

Δουβής Κωνσταντίνος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

 A Political Economy Analysis of the Formation of Renewable Energy Policy in the E.U. with a Focus on Greece

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.

Μέλος επιτροπής-1:

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ Γ.

Μέλος επιτροπής-2:

Δαγούμας Αθανάσιος (Επ. Καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ.)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

kdouvis[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η διατριβή αυτή θα επικεντρωθεί στη χάραξη πολιτικής από μία πολιτικοοικονομική σκοπιά με έμφαση στις Α.Π.Ε. στις οποίες μία χώρα μπορεί να στηριχτεί (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, κ.λπ.) προκειμένου να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες, να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να γίνει ένας πιθανός εξαγωγέας ενέργειας. Θα προσπαθήσουμε να δούμε πως αναπτύσσεται ο κλάδος των Α.Π.Ε., γενικά και στην Ελλάδα, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά θα επικεντρωθούμε στις στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Όταν συγκεκριμενοποιηθούν οι διάφορες στρεβλώσεις της αγοράς θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μία πολιτικοοικονομική/κοινωνική προσέγγιση στην επιλογή των οικονομικών εργαλείων και τη χάραξη της πολιτικής. Το lobbying είναι ένα σημαντικό μέσο με το οποίο οι ομάδες συμφερόντων επιδιώκουν να διαμορφώσουν πολιτική. Ένα από τα βασικά σημεία αυτής της διατριβής θα είναι να κάνουμε μία χαρτογράφηση των ομάδων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας. Το επόμενο βήμα θα είναι να επικεντρωθούμε στις Α.Π.Ε. Ποιες πολιτικές έχουν προτιμηθεί, γιατί και πως έχουν υλοποιηθεί. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μία Πολιτική Ανανεώσιμης Ενέργειας δεν μπορεί να υλοποιηθεί εκτός του πλαισίου των άλλων κλιματικών κι ενεργειακών πολιτικών που εκπορεύονται από την Ε.Ε. Επομένως, το επόμενο βήμα θα είναι να δούμε τι συμβαίνει όταν μία χώρα χρησιμοποιεί πολλαπλά εργαλεία πολιτικής. Ένα βασικό σημείο αυτής της διατριβής θα είναι να εξετάσει την επιλογή πολιτικής από τη σκοπιά της πολιτικής οικονομίας. Το τελευταίο βήμα θα είναι να εφαρμόσουμε όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα στην Ελλάδα και να δούμε τι συμβαίνει στη χώρα μας ή τι θα έπρεπε να συμβαίνει.

Αγγλικά

This dissertation will research the way the energy policy is created (especially in the field of Renewable Energy Sources) in a continuously changing international and European environment and the way that the different interest groups and lobbies interfere and shape it. Our intention is to create a map of the stakeholders of the energy sector in the E.U. and in Greece. We will investigate the institutional and governance failures and the different political economy and public choice approaches towards instrument choice and design, with a special emphasis on renewable policy. We will discuss the problem of multiple policy instruments and we will make a broad comparison of renewable policies from a political economy and public choice perspective using benefit transfer approaches. Of course the Greek case will be investigated and an integrated proposal to tackle climate change will be proposed.

Σύντομο Βιογραφικό

Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δουβής και μένω στην Κόρινθο. Αποφοίτησα από το τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 2011. Κατά το τελευταίο εξάμηνο των προπτυχιακών μου σπουδών συμμετείχα στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus και πήγα για 8 μήνες στο Πανεπιστήμιο της Χάγης, στην Ολλανδία. Εκεί παρακολούθησα μαθήματα πάνω στις διαπραγματεύσεις. Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις και στη συνέχεια το 2012 έγινα δεκτός στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Environmental & Natural Resource Economics του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, στη Δανία. Εκεί εξειδικεύτηκα πάνω στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Ανάλυση Κόστους-Οφέλους. Το θέμα της διπλωματικής μου ήταν: "Εφαρμόζοντας την Μέθοδο Ιδανικής Τιμολόγησης και την Ανάλυση Κόστους-Οφέλους σε έργα επανατοποθέτησης άμμου – Μία εμπειρική πιλοτική έρευνα του Δήμου Gribskov" . Το τρίτο εξάμηνο των μεταπτυχιακών μου σπουδών συμμετείχα εκ νέου σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών του πανεπιστημίου και πήγα για 6 μήνες στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, στην Αυστραλία. Εκεί εξειδικεύτηκα πάνω στην Κλιματική Αλλαγή. Αυτή την περίοδο είμαι Υποψήφιος Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-