Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Φωτόπουλος Φώτης

Φωτόπουλος Φώτιος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

AN EMPIRICAL INVESTIGARION OF THE EXISTENCE OF A BANK LENDING CHANNEL & ITS CONSEQUENCES ON THE NOMETARY TRANSMISSION MECHANISM OF THE EYROPEAN MONETARY UNION

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΜΟΣΧΟΣ Δ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΑΛΕΞΑΚΗΣ Π.

Μέλος επιτροπής-2:

ΠΕΤΡΑΚΗΣ Π.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

fotis.ffotopoulos[at]gmail[dot]com

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

“Μια εμπειρική διερεύνηση για την ύπαρξη του Τραπεζικού Καναλιού Διάδοσης και οι συνέπειες του στον Νομισματικό Μηχανισμό Μετάδοσης στην Ευρωζώνη.”

Αγγλικά

"An empirical investigation of the existence of a bank lending channel and its consequences on the Monetary Transmission Mechanism of the European Monetary Union”.

While large firms can have access to credit markets to finance themselves by issuing new stocks and bonds, the bank lending channel still remains the dominant source of financing for small and medium enterprises (SMES).  Under asymmetric information  between banks and borrowers, a monetary expansion raises banks deposits from investors and therefore banks reserves , allowing banks to expand their credit and thus more bank dependent borrowers are satisfied. Under this scenario output raises. The asymmetric information problem is more clear under a monetary contraction in which banks deposits can not been fully substituted by other sources of funding. In this case  less bank dependent borrowers will have access to loans. 
Romer and Romer(1990) argued that banks are not restricted only by deposits for the their funding. Other possible sources of banks’ funding beside deposits, could be CDs, bonds and the liquidation of assets. By this they disputed the most critical hypothesis for the existence of the bank lending channel. This critique is in line with some empirical surveys, but seems to be challenged by the recent crises.

Σύντομο Βιογραφικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2012-σήμερα: Υποψήφιος Διδάκτωρ, Διδακτορικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Οικονομικά, τίτλος  διατριβής: “Μια εμπειρική έρευνα για την ύπαρξη του τραπεζικού καναλιού και τις επιπτώσεις του στον Νομισματικό Μηχανισμό Μετάδοσης στην Ευρωζώνη”.
2009-2010: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά και την Βιομηχανική Οργάνωση (Msc in Economics and Industrial Organization), Economics Department, University of Warwick.
2008-2009: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Msc) με Ειδίκευση  στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» και Εξειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών» με βαθμό 8.32 στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με συμμετέχοντα τμήματα το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.
2002-2008: Αριστούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΝΟΠΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό 8.67 ‘’ΑΡΙΣΤΑ’’  και λήψη της 1ης θέσης σε σειρά επιτυχίας, με ποσοστό 0,96% επί συνολικού αριθμού 104 πτυχιούχων.
            Kατευθύνσεις του πτυχίου:
• Μείζονα Κατεύθυνση: Γενική Οικονομική Θεωρία και Οικονομική πολιτική
• Ελάσσονα Κατεύθυνση: Ποσοτικές Μέθοδοι

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Και τα δύο παραπάνω μεταπτυχιακά πραγματοποιήθηκαν κατόπιν 2 υποτροφιών μια από το Ίδρυμα Καρέλια και μια από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κοινωνικών Υπηρεσιών) .Η υποτροφία του ΙΚΥ αποκτήθηκε ύστερα από επιτυχή συμμετοχή  σε πανελλαδικό διαγωνισμό στα μαθήματα: Μικροοικονομική, Μακροοικονομική και Οικονομετρία, με σειρά κατάταξης 2ος  σε σύνολο πέντε υποτροφιών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1) Global Linc Int (Επόπτης Διαφημιστικών Προγραμμάτων)
2) Υπουργείο Οικονομικών (Εκπόνηση Οικονομικών Μελετών)

ΕΥΡΗΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θεωρητική Οικονομετρία, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Εφαρμοσμένη Στατιστική, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Φορολογική Πολιτική

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

-Autoregressive Moving Average Models (ARIMA), Autoregressive Distributed Lag Models (ADL), Vector Autoregression Models (VAR), Vector Error Correction Μodels (VECM), Principal Component Analysis (PCA), Factor Analysis (FA), Factor Augmented Vector Autoregression Models (FAVAR),
-Μακροοικονομικές Προβλέψεις
-Κενό Φ.Π.Α.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις