Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Γανέλης Ευστάθιος

Γανέλης Ευστάθιος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Η Οικονομική Απάτη στην Ενδοομιλική Τιμολόγηση (TRANSFER PRICING & FRAUD)

Επιβλέπων Καθηγητής:

 ΠΙΤΕΛΗΣ Χ.

Μέλος επιτροπής-1:

 ΑΛΕΞΑΚΗΣ Π.

Μέλος επιτροπής-2:

 ΗΡΕΙΩΤΗΣ Ν.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

 

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

 

 

Αγγλικά

 

 

Σύντομο Βιογραφικό

Μάρτιος 2019 – σήμερα: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (PhD Candidate) στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ με τίτλο «Η Οικονομική Απάτη στην Ενδοομιλική Τιμολόγηση (Transfer Pricing & Fraud)»

Οκτώβριος 2017 - Φεβρ. 2019: Μεταπτυχιακός τίτλος, M.Edu. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διπλωματική εργασία: «Το νέο Λογιστικό πλαίσιο (ΠΔ 54/2018 – the new IPSAS) στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μονάδες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Οκτώβριος 2016 – Ιανουάριος 2018: Μεταπτυχιακός τίτλος «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» (MBA με κατεύθυνση την Λογιστική) στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.

Διπλωματική εργασία: «Η Παραποίηση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως εργαλείο της Οικονομικής και Λογιστικής Απάτης (Financial Statement Fraud)».

Σεπτέμβριος 2015 – Νοέμβριος 2016: Μεταπτυχιακός τίτλος LL.M. (Master in International Business Law), Business School University of Cardiff.

Dissertation: «Transfer Pricing in Greece and EU from a Legal Perspective».

Μάρτιος 2002 – Οκτώβριος 2015 Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α.

Σεπτέμβριος 1995 – Ιούνιος 2000 Πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής Πειραιά. Διπλωματική εργασία «A.B. Costing»

1989 Γενικό Λύκειο Αταλάντης.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις