Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Κατεβάτης Αθανάσιος

Κατεβάτης Αθανάσιος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Essays on monetary policies and their impact on Global Energy Sector

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Δ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΔΟΤΣΗΣ Γ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΣΑΜΙΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

(Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

athkatev[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 -

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

 -

Αγγλικά

This proposal will investigate the effects of conventional and unconventional monetary policy shocks, followed by the European Central Bank and the Federal Reserve on the Global Energy sector, indices and portfolios with energy products (stocks and commodities) during an extensive time period that covers several crisis events. The methodology will be based on event studies and GARCH family models, while the results will show if there is a relation between monetary policy and the Energy stock returns. In addition, the findings will show which county benefit most, as well as the behavior of energy commodities from these announcements and the role of Energy Exchanges, which will be of interest to those economic institutions involved in Global energy markets and especially for the Central Banks in order to predict the impacts of its monetary policy on the inflation objective.

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αθανάσιος Κατεβάτης είναι χρηματοοικονομικός αναλυτής σε μεγάλο ενεργειακό όμιλο, ενώ κατά το παρελθόν ήταν υπεύθυνος του τμήματος ανάλυσης σε ελληνική χρηματιστηριακή εταιρία.

Συμμετείχε σε επενδυτικές επιτροπές, καθώς και στο Wealth Management, όπου το 2014 το τμήμα απέσπασε το δεύτερο βραβείο καλύτερης εταιρείας Asset & Wealth Management από το επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ. Έχει συγγράψει πολυάριθμα άρθρα σε οικονομικές εφημερίδες και οικονομικά sites, σχολιάζοντας τα τρέχοντα οικονομικά ζητήματα και είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΜΠΣ Διοίκηση & Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών στην Κατεύθυνση Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων με ειδίκευση στην Αποτίμηση εταιριών.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (Βαθμός: 7,05) και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΚΠΑ (βαθμός: 7,95). Επίσης, είναι κάτοχος όλων των Πιστοποιήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Εκπόνηση Αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Πελατών, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε κινητές αξίες και παράγωγα προϊόντα), καθώς και του Διαπραγματευτή Αξιών (ΠΔΑ) και Παραγώγων (ΠΔΠ) από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Kenourgios, D. and Katevatis A. (2011) “Maturity effect on stock index futures in an emerging market”, Applied Economics Letters, 18:11, pp. 1029-1033.

Kenourgios, D., Kagiana N. and Katevatis A. (2019) “ECB’s unconventional policies and the European bank returns”, International Journal of Financial Engineering and Risk Management, Vol. 3, No. 2.