Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Λαμπαδάρη Θωμαΐς

Λαμπαδάρη Θωμαΐς

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

SCHOOLS OF ECONOMIC THOUGHT IN GREECE AFTER THE CRISIS OF 2010

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΡΗΓΙΝΟΣ Μ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΕΜΜ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

thomai.lampadari@gmail.com

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Σχολές Οικονομικής Σκέψης στην Ελλάδα μετά την Κρίση του 2010».

 

Στόχος της διατριβής μου είναι να συμβάλει στον τρέχοντα διάλογο αναφορικά με το διαχωρισμό μεταξύ των ελλειμματικών νοτίων χωρών και των πλεονασματικών βορείων χωρών της Ευρωζώνης.

 

Σκοπός είναι η συλλογή, η κατηγοριοποίηση και η παρουσίαση των Ελλήνων οικονομολόγων οι οποίοι εξέφρασαν δημόσια τις απόψεις τους για την κρίση στην Ευρωζώνη και για την ελληνική κρίση χρέους. Κυρίως, θα παρατεθούν τόσο οι αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση, σύμφωνα με τους Έλληνες οικονομολόγους, όσο και οι προτάσεις τους, αναφορικά με την άσκηση οικονομικής πολιτικής που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης.

 

Αγγλικά

Thesis: “Schools of Economic Thought in Greece after the crisis of 2010”.

 

My thesis aims at contributing to the current dialogue on the divide between the deficit southern countries and the surplus northern countries of the Eurozone.

 

My purpose is to collect, categorise and present Greek economists who expressed publicly their opinions on both the Euro area crisis and the Greek debt crisis. Mostly in my study Ι will cite the causes that led Greece to a crisis, according to Greek economists, along with their suggestions on policy which would help the Greek economy escape the vicious cycle of depression.

 

Σύντομο Βιογραφικό

2015-Σήμερα: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Υποψήφια Διδάκτωρ στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Schools of Economic Thought in Greece after the Crisis of 2010» (Σχολές Οικονομικής Σκέψης στην Ελλάδα μετά την Κρίση του 2010).   

2011: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών   Μεταπτυχιακό (Master in Philosophy-MPhil) από το Διδακτορικό Πρόγραμμα (UADPhilEcon) του τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Γενικός βαθμός ‘Λίαν Καλώς’. Διπλωματική εργασία: “Ethics and Economics”.    

2009: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Πτυχίο (Bachelor-ΒSc) Οικονομικών Επιστήμων. Γενικός βαθμός ‘Λίαν Καλώς’. 

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE) – 8th Biennial Hellenic Observatory PhD Symposium on Contemporary Greece and Cyprus. “Euro area crisis: A north-south divide”.

 

Συν-συγγραφέας του βιβλίου: «Αναπτυξιακά Μοντέλα στην Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον», Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις.