Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Πανταζής Δημήτριος

Πανταζής Δημήτριος

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Equity and Public Spending Efficiency Aspects of the Greek Educational System

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ Γ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΔΑΛΛΑ Β.

Μέλος επιτροπής-2:

ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ Ν.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

dpantazis2[at]yahoo[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις στον κόσμο, ενδιαφέρονται να μελετήσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών, ιδίως σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η παροχή δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση των δημοσίων δαπανών ως ποσοστού του ΑΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθούν να διαμορφώσουν εθνικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών και τον αναδιανεμητικό τους χαρακτήρα.

Η παρούσα μελέτη θέλει να διερευνήσει θέματα αποτελεσματικότητας δαπανών και του αναδιανεμητικού τους ρόλου στον τομέα της εκπαίδευσης της χώρας μας. Και αυτό γιατί η εκπαίδευση διαμορφώνει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα η κατανομή του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι βασικός παράγοντας της ανισότητας στη διανομή του εισοδήματος. Τρίτον, η σύνδεση μεταξύ των προσωπικών δεξιοτήτων και του ατομικού υπόβαθρου είναι προσδιοριστικός παράγοντας της κοινωνικής κινητικότητας.

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:

1. Η μελέτη της εξέλιξης της δημόσιας και ιδιωτικής δαπάνης στην εκπαίδευση.
2. Να υπολογιστούν δείκτες "εκπαιδευτικής φτώχειας".
3. Να διερευνηθεί η εκπαιδευτική ανισότητα στα χρόνια της κρίσης.
4. Να μελετηθούν οι κύριοι παράγοντες που είναι στατιστικά σημαντικοί και ερμηνεύουν τα ανωτέρω.
5. Να διερευνηθεί πώς μεταβάλλονται οι εκπαιδευτικές επιδόσεις στην Ελλάδα με το πέρασμα των ετών.

Αγγλικά

All international organizations and governments around the world, are interested to study the effectiveness and efficiency of public spending, in order to prevent further expanding of public outlays as percentage of GDP. The main fields of examination are health care, education and general public services. In this context, governments try to form national strategies in order to cope with the problems, without compromising the quality of services and their distributional character.

The present thesis explores efficiency and distributional aspects of public spending on education. There are three large policy sectors for which education is critical. First, a country’s stock of skills is central to the potential for economic growth in a highly competitive international environment. Second, the distribution of that human capital is a key determinant of income inequality. Third, the link between a person’s human capital and their background is a fundamental determinant of social mobility.

Research questions aimed to be addressed in the present thesis include the following

1. Study the evolution of public and private spending on education
2. Compute indices of educational poverty 
3. Explore the evolution of educational inequality during the recent crisis
4. Examine the effectiveness and efficiency of public education, through PISA results from 2000 till 2015
4. Study the main factors which are statistically important and can explain the above mentioned results
5. How the distribution of academic achievement changes in Greece over time

Σύντομο Βιογραφικό

Σπουδές στο τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακό Master in Business Administration στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εισαγωγή και φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Διορισμός στο Υπουργείο Οικονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

Μ. Ραμματά - Πανταζής Δημήτριος (2008), "Οι οργανισμοί μάθησης, όχημα για την επίτευξη της οργανωσιακής αριστείας", Διοικητική Ενημέρωση, Αριθμός Τεύχους 44, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2008.