Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Σαργέντη Αλέκα

Σαργέντη Αλέκα

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Η Ανάλυση των Οικονομικών Κύκλων και των Διακυμάνσεων στην Ελλάδα, βάσει των Δυναμικών & Οικονομετρικών Μοντέλων & Ανάλυση της Αιτιότητας Αυτών

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ Ι.

Μέλος επιτροπής-1:

ΚΩΤΣΙΟΣ ΣΤ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Β.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

alekasargent[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Η πρόσφατη οικονομική  κρίση που έπληξε κατά κύριο λόγο από τις ανεπτυγμένες χώρες την Ελλάδα, εγείρει το θέμα της μελέτης των οικονομικών διακυμάνσεων της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία πενήντα χρόνια.
Η μελέτη αυτή  περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των οικονομικών μεγεθών της οικονομίας με μοντέρνα οικονομετρικά μοντέλα που έχουν εμφανιστεί και χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στις μελέτες των οικονομικών κύκλων.
Σύνθετα τέτοια εργαλεία, όπως τα VARMA, Markov Switching, FFT, φίλτρα Hodrick & Prescott και άλλα μακροοικονομικά μοντέλα, είναι πλέον διαθέσιμα για τη μελέτη και την έρευνα μακροοικονομικών μεγεθών.
Η σπουδή αυτή, θα ερμηνεύσει τα παραπάνω ποσοτικά στοιχεία ώστε να τα συσχετίσει με οικονομικο-πολιτικά γεγονότα, με απώτερο σκοπό να αποσαφηνίσει την εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας, όσον αφορά την τάση και τις διακυμάνσεις που εμφανιστήκαν και να αναδείξει τους σημαντικούς εκείνους παράγοντες που σχημάτισαν αυτή τη δυναμική και καθορίσαν την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία πενήντα έτη.

Αγγλικά

The recent economic crisis, that mainly affected Greece among all developed countries, raises the need of study of economic fluctuations of the Greek Economy the last 50 years.
This specific study incorporates the analysis of all macroeconomic variables, utilizing modern macro-econometric tools that emerged recently in economic research.
Sophisticated tools, such as Varna models, Markov Switching models, DSGE, FFT, Hodrick & Prescott models and other are now available for the research of macroeconomic variables, economic fluctuations and business cycles.
This study will interpret the above quantitative results in order to correlate them with major economic-political and other factors either domestic or global. To this end to put formal scientific opinion on the dynamics of modern Greek Economy and to underline the fundamental factors and drivers that affected the evolution of the Economy the last 50 years.

Σύντομο Βιογραφικό

Education
----------------
MSc Mathematical Modeling in Financial Engineering, National Technical University of Athens, Grade: 8.8/10
MBA Global - Finance, University of Nice Sophia - Antipolis (Nice, France), Grade: 83 /100
BSc Business Administration, University of Piraeus (Athens)

Work Experience
---------------------------
National Bank of Greece - Business Intelligence Analyst in Business Analysis Division
HPD Laboratory - Data Analyst for market risk
Knn Consulting - Business and Financial Analyst
Hellenic Telecommunications S.A. - Advisory Services
Tsantilis S.A. - Financial Analyst
Hellenic Telecommunications S.A. - Advisory Services
National Bank of Greece - Financial Analyst in Finance Division

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-