Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Σαργέντη Παναγιώτα

Σαργέντη Παναγιώτα

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Τα Κόκκινα Δάνεια στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Αίτια Δημιουργίας τους, Ανάλυσή τους & Αξιολόγηση της Δυναμικής τους

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ Ι.

Μέλος επιτροπής-1:

ΔΟΤΣΗΣ Γ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Δ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

panagsarg[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

H εξέλιξη και η διαχείριση των κόκκινων δανείων, αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. 
Η κατανόηση του πώς αυτά τα δάνεια δημιουργήθηκαν, καθώς και η χαρτογράφησή τους είναι απαραίτητη για τη θεραπεία του προβλήματος αυτού αλλά και την αποτροπή παρόμοιου φαινόμενου στο μέλλον.
Το θέμα της διατριβής αυτής θα απαντήσει σε ένα από τα κεντρικά προβλήματα που έχουν εμφανιστεί την περίοδο της κρίσης στην Ελληνική Οικονομία γι αυτό και η διερεύνηση του αποτελεί επιστημονική πρόκληση. Περιλαμβάνει συλλογή μεγάλων όγκων δεδομένων από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, τη διαχείριση τους από εξειδικευμένα εργαλεία, την επεξεργασία big data μέσω γλωσσών προγραμματισμού, στατιστικά εργαλεία, ανάπτυξη μοντέρνων οικονομετρικών μοντέλων και την ερμηνεία  πολύπλοκων αποτελεσμάτων.

Αγγλικά

The evolution and management of the Non Performing Exposures are the central theme for the Greek Banking System. The understanding of how these exposures emerged as well as the financial analysis of their imprint is necessary for the cure and future prediction of this problem. The subject of this research will response one of the fundamental problems of the Greek Economy that emerged in the financial crisis and as such is a scientific challenge. This study assumes, analysis of Big Data from the four Systemic Banking Institutions, using of sophisticated databases, programming languages, statistical and modeling tools, developing of modern econometric models and economic interpretation of difficult heterogeneous quantitative results.

Σύντομο Βιογραφικό

Education
___________
MSc - Mathematical Modeling in Financial Engineering, National Technical University of Athens (Athens, Greece)
Grade: 8,4/10
MBA - Global Finance, University of Nice  - Sophia Antipolis (Nice, France)
Grade 80/100
BSc - Informatics - Computer Science, University of Piraeus (Piraeus, Greece)

Work Experience
_________________
Alpha Bank - Credit Risk Officer & Big Data Analyst in Credit Risk Methodologies and Modeling Division
Profile Software S.A. - Software Implementation Consultant and Software Tester Engineer in Investment Management Division
NBG Asset Management M.F.M.C. - Investment Financial Reporting Analyst in Investment Division
Municipality of Athens - IT Business Analyst
Hellenic Telecommunications - Advisory Services
Tsantilis S.A. - Financial Analyst
Hellenic Telecommunications - Advisory Services

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-