Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Σιδέρη Λαμπρινή

Σιδέρη Λαμπρινή

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Sustainable Banking: An analysis of the Contribution of CSR to the Hellenic Banking Industry’s Performance

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΚΑΤΣΕΛΗ Λ.

Μέλος επιτροπής-1:

ΠΙΤΕΛΗΣ ΧΡ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΔΑΛΛΑ Β.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

lab-sideri[at]econ.uoa[dot]gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στη συνέχεια να αποτιμήσει τις επιδόσεις των τραπεζών, δεδομένης της νομικής δέσμευσης των τραπεζών να υποβάλλουν αναφορές ΕΚΕ. Η ανάλυση που ακολουθεί η διατριβή θεωρεί τις αποδόσεις ΕΚΕ και τις χρηματοοικονομικές αποδόσεις ως τις διαδοχικές επιπτώσεις της δέσμευσης των τραπεζών και των μεγάλων εταιριών στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους στην αγορά. Μια καθολική επισκόπηση των επιδόσεων των τραπεζών της Ευρωζώνης πλαισιώνει την προτεινόμενη έρευνα.

Αγγλικά

The purpose of this dissertation is to examine CSR integration into the Greek Banking system, estimating the ensuing bank performance, after the Introduction of Mandatory CSR Reporting. The analysis considers Corporate Social Performance and Financial Performance as the successive implications of Firms’ and Banks’ CSR commitment, through their interaction at the marketplace. A holistic overview of the Euro area banks’ performance frames the proposed research.

Σύντομο Βιογραφικό

I am a Ph.D candidate at the Department of Economics of the University of Athens and I hold a Master’s degree in Sustainable Development (specialized in Consumer Behavior) and a Bachelor of Humanities. At the same time, I am proficient in English and also fluent in French, Italian and Turkish language. Yet, I have strong computer skills and extended experience in research fellowship.
Regarding job experience, I worked as a bank employee for the National Bank of Greece and as a researcher for the Agricultural University of Athens. Thereupon, I worked as a Project Manager and as a Technical Project Manager in two Consulting Companies and as a Marketing Project Manager for Piraeus University of Applied Sciences. Further, I did volunteering work for annual Young Diplomats’ Forum, where I undertook the event management and the PR. Subsequently, I was responsible for the Project Management for the Erasmus+ program at Piraeus University of Applied Sciences. Before the expiration of my contract, I became Director and Chief Executive at Encomium Partners Ltd., based in London, until last month.
Since 10/03/2017, I provide teaching and research support for the lesson of “Transformation & Development Economics” at the University of Athens and for the time being I teach the module of “Academic Research & Writing” at City Unity College Cardiff Met University.

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-