Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές » Υποψήφιοι Διδάκτορες » Τσούτσου Αλεξάνδρα

Τσούτσου Αλεξάνδρα

Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

GREEK CRISIS & CREDIT RISK: PREDICTIVE ABILITY OF THE CREDIT RISK MODELS & STRESS TESTING

Επιβλέπων Καθηγητής:

ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ Ι.

Μέλος επιτροπής-1:

ΚΩΤΣΙΟΣ ΣΤ.

Μέλος επιτροπής-2:

ΔΟΤΣΗΣ Γ.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

altsoutsou[at]hotmail[dot]com

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

Στόχος τησ διατριβής είναι η δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης πιστοληπτικής ικανότητας-χρεοκοπίας για Ελληνικές εταιρειες χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεταβλητές που δίνουν τους καλυτέρους προβλεπτικούς συνδυασμούς.
Η μελετη βασιζεται στο σύνολο των Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο,  για χρονικό διάστημα 10 ετών (2006-2016).
Αρχικά, μελετήθηκαν τα υπάρχοντα μοντέλα πρόβλεψης πιστοληπτικής ικανότητας των εταιρειών. 
Στη συνεχεία δημιουργήθηκαν μοντέλα πρόβλεψης πιστοληπτικής ικανότητας χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεταβλητές που δίνουν τους καλυτέρους προβλεπτικούς συνδυασμούς.

Αγγλικά

‘Greek crisis and credit risk: Predictive ability of the credit risk models and stress testing’: this paper describes the resubmission of the thesis proposal, which was ‘Development and improvement of credit risk measurement models’.  The purpose of the initial thesis was the study of credit risk that exists in a company, a bank or an organization and developing credit risk measurement models with specific parameters, sensitivities and limitations, so they can be used by the Greek market

Σύντομο Βιογραφικό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• 01/06/2008  – σήμερα:  Τράπεζα της Ελλάδος,
Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, Προϊσταμένη Γραφείου Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
• 01/11/2008 – 31/05/09:  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
Risk Management Unit: Συμμετοχή στο Market Operations Platform project, ως Risk Management Expert
• 02/05/2000 – 31/10/08:  Τράπεζα της Ελλάδος,
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων: (Middle Office), Υπηρεσία Μέτρησης και Παρακολούθησης Κινδύνων.


ΣΠΟΥΔΕΣ
• Σεπτέμβριος 1997 – Σεπτέμβριος 1998
London City University, MSc in Mathematical Trading & Finance
Διπλωματική Εργασία: ‘Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι των Παραγώγων’
• Ιούνιος 1997
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

-