Αρχική » Display news item

Προβολή νέων

24.07.2019

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής / Call for Expression of Interest for PhD

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας phdecon@econ.uoa.gr έως και την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το έντυπο αίτησης.