Αρχική » Το ΠΔΣ » Οργάνωση

Οργάνωση

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως κάθε φορά ισχύει.