Αρχική » Το ΠΔΣ » Οργάνωση » Διοικητική Δομή ΠΔΣ

Διοικητική Δομή ΠΔΣ

Οι αποφάσεις, που αφορούν το περιεχόμενο και την εφαρμογή του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, λαμβάνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Για την υποβοήθηση του έργου της, η Συνέλευση όρισε (Συνεδρίαση 26ης Σεπτεμβρίου 2018) τους εξής καθηγητές ως μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών (ΣΕΔΣ):

Η ΣΕΔΣ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας των Διδακτορικών Σπουδών και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για όλα τα θέματα που αφορούν τις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος (νέο και παλαιό πρόγραμμα).