Αρχική » Το ΠΔΣ » Οργάνωση » Γραμματεία

Γραμματεία

Γραμματέας Τμήματος: Αικατερίνη Σκούρα askoura@econ.uoa.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Διδακτορικών Σπουδών

Μαρλέν Λογοθέτη

Τηλέφωνο: 210-3689827

Χριστίνα Σερίφη

Τηλέφωνο: 210-3689813

e-mail: phdecon@econ.uoa.gr

Φαξ: 210-3689804

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία ΠΔΣ στις Οικονομικές Επιστήμες

Τμήμα Οικονομικών Σπουδών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευριπίδου 14, 5ος όροφος, 105 59 Αθήνα